wr wr wr
szp

Cykl historyczny poświęcony walce o niepodległość
ram2g

Marzec 1918. 3 marca w Brześciu Litewskim państwa centralne podpisały pokój z bolszewicką Rosją. Oznaczało to koniec wojny na froncie wschodnim. Działania wojenne toczyły się jeszcze na Zachodzie , na froncie włoskim i bałkańskim, gdzie walczyli Polacy i poza Europą.

Tymczasem w Jarosławiu marzec upływał pod znakiem niedoborów żywności, artykułów przemysłowych i reglamentacji towarów. Obowiązywały karty tłuszczowe i ścisłe normy tygodniowe: dla 1 osoby 120 g produktów tłuszczowych lub 144 g tłuszczów surowych, a dla ciężko pracujących odpowiednio 150 g lub 180 g. Gminy miały obowiązek zbierania kości, dobre wyniki premiowano dodatkowym przydziałem tłuszczu. Powiat jarosławski został zwolniony z wojskowego kontyngentu siana i słomy obowiązywał tylko kontyngent cywilny w wysokości 60 tys. cetnarów metrycznych siana i 80 tys. słomy na potrzeby wojny i przedsiębiorstw posługujących się transportem konnym. Przedstawiciele gmin na ogół wymawiali się brakiem siana i słomy. Władza radziła, aby zredukować inwentarz, ponieważ ,,konieczność państwa tego wymaga”.

W Jarosławiu i powiecie jarosławskim nadal przebywali i pracowali jeńcy wojenni. Niezbyt skrupulatnie ich pilnowano jak wynika z urzędowych sprawozdań. Wbrew przepisom jeździli koleją bez straży, niektórzy z legitymacjami upoważniającymi do wojskowej karty jazdy i kredytowania podróży. W myśl prawa, aby uniknąć ucieczek, powinni podróżować w towarzystwie strażnika, z białą opaską i numerem ewidencyjnym na ubraniu i co najmniej w wojskowym nakryciu głowy.


czytaj poprzednie
ram2d

Wernisaż wystawy
IKONY ZE ZBIORÓW MUZEUM W JAROSŁAWIU
wystawa czynna do 28 lutego 2018


Prezentowane na wystawie ikony można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią dzieła powstałe na terenie Polski południowo – wschodniej. Pierwotnie znajdowały się one w cerkwiach w Jarosławiu, Pełkiniach, Tuczempach, Dusowcach, Radymnie, Leżachowie, Kniaziach i Teniatyskach, jednak cerkwie te - w większości - nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Cały eksponowany zespół powstał w okresie od XVII do pocz. XX w. Do najstarszych należą ikony przedstawiającego św. Onufrego (XVII w.) i Trójcę Św. starotestamentową (XVII w.). Pierwsza pochodzi z cerkwi w Radymnie p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, a druga z cerkwi w Leżachowie p.w. św. Nykyty. Warto zwrócić uwagę na XVIII - wieczną ikonę przedstawiającą Chrystusa Pantokratora (Pana Wszechświata), która znajdowała się zapewne w ikonostasie cerkwi p.w. Podniesienia Krzyża Świętego w Jarosławiu na Garbarzach. Do rzadkich związanych z cerkwiami eksponatów należy Boży Grób. Ten, eksponowany na wystawie, pochodzi z 1717 roku i był ufundowany do cerkwi w Tuczempach p.w. Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Do drugiej grupy należą ikony powstałe na terenie dawnej Rosji głównie w XIX w., choć jest też kilka z XVIII w. Należą do nich ikony ze scenami z życia Marii i Jezusa. Ikony tej drugiej grupy zarówno pod względem stylistycznym jak i ikonograficznych różnią się nieco od tych powstałych w warsztatach Polski południowo – wschodniej. Do Muzeum zostały przekazane przez Urząd Celny w Przemyślu I Urząd Skarbowy w Jarosławiu.


ZAPRASZAMY DO ZWIEDZNIA WYSTAWY


SPOTKANIE z DZIEDZICTWEM KRESÓW

NOC MUZEÓW 2017

web fb
pokaż na mapie
ztb
NOWOŚĆ - ZNACZEK TURYSTYCZNY
No. 469 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich


English for V4 Countries Heritage Presentation

Promocja Dziedzictwa Kulturowego Regionu


Lekcja muzealna w formie prezentacji audiowizualnej.
Tak było... Narracja obejmuje najważniejsze fakty
z historii miasta w XXw., od przynależności do Austro-Węgier
aż po odzyskanie niepodległości i czasy nam współczesne.
Tekst: Zofia Kostka-Bieńkowska
lektor: Paweł Sroka
dźwięk: Wiktor Marut
montaż: Henryk Górecki

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich jest samorządową instytucją kultury powiatu jarosławskiego. Muzeum gromadzi, przechowuje, opracowuje i konserwuje zabytki sztuki i kultury obrazujące historię Jarosławia oraz powiatu jarosławskiego. Udostępnia i promuje regionalną spuściznę historyczną poprzez wystawy, publikacje, wykłady, konferencje. Współpracuje w tym zakresie z innymi muzeami polskimi i zagranicznymi, instytucjami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami i szkołami.


Za swoją działalność muzeum było nagradzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Polecane Strony:

Strona Starostwa Powiatu Jarosławskiego Strona Gminy Zarzecze Strona Rodu Dzieduszyckich Miejska Biblioteka Publiczna Strona MOK w Rudniku nad Sanem

jarosławskie opactwo jarosławskie opactwo dwor boratynpa