Wytyczne dla odwiedzających Muzeum w czasie epidemii COVID-19

1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbywa się w ustalonych przez Dyrektora godzinach. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

2. Przy wejściu do Muzeum umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk (do wykorzystania przed wejściem do Muzeum).

3. Każdy odwiedzający Muzeum, w tym osoby udające się do pomieszczeń biurowo-administracyjnych, pracowni, biblioteki, zobowiązany jest do stosowania niniejszych wytycznych oraz wytycznych uwzględniających obecną sytuację epidemiczną, związanych z przebywaniem w przestrzeni publicznej tj. korzystania z płynu dezynfekcyjnego przed i po wyjściu z Muzeum oraz zakrywania nosa i ust maseczką ochronną. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkuje koniecznością opuszczenia Muzeum.

4. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w dostępności w zależności od aktualnych przepisów epidemicznych.

5. Przedmiotowe Zasady obowiązują do czasu ich zmiany lub odwołania stanu epidemii.


Wytyczne dla odwiedzających Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, w związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19

1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu oddziale Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbywa się w ustalonych przez Dyrektora godzinach. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

2. Przy wejściu do Muzeum umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk (do wykorzystania przed wejściem do Muzeum).

3. Każdy odwiedzający Muzeum zobowiązany jest do stosowania niniejszych wytycznych oraz wytycznych uwzględniających obecną sytuację epidemiczną, związanych z przebywaniem w przestrzeni publicznej tj. korzystania z płynu dezynfekcyjnego przed i po wyjściu z Muzeum oraz zakrywania nosa i ust maseczką ochronną. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkuje koniecznością opuszczenia Muzeum.

4. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w dostępności w zależności od aktualnych przepisów epidemicznych.

5. Przedmiotowe Zasady obowiązują do czasu ich zmiany lub odwołania stanu epidemii.