Oprogramowanie do ewidencji, inwentaryzacji i zarządzania zbiorami

Powiększ obraz

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich realizuje w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowgo i Sportu Infrastruktura kultury zadanie pn. „Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów”. Po jego zakończeniu jakość naszej pracy ulegnie znacznej poprawie, wzbogaci się także oferta kulturalna Muzeum.

Instytucja z niemal stuletnią tradycją posiada niesamowity potencjał, w tym przede wszystkim kolekcję obiektów, w których zdeponowana jest pamięć o historii i tradycji miasta i regionu, jednak na co dzień praca muzealników ograniczana jest przez szereg technicznych przeszkód. Zakup nowoczesnego oprogramowania do ewidencji, inwentaryzacji i zarządzania zbiorami muzealnymi (wraz z zakupem niezbędnych peryferiów) to dla nas ogromny krok w przód, który ułatwi i usprawni pracę instytucji oraz pozwoli wykorzystać w pełni istniejące możliwości, w tym do kreatywnego upowszechniania zgromadzonych w Muzeum zbiorów szerszej publiczności. Zwiększony dostęp do zbiorów Muzeum w Jarosławiu to jeden z niezwykle istotnych efektów realizacji tego zadania, ważny dla nas szczególnie w kontekście udostępniania zbiorów osobom z niepełnosprawnościami.

Wartość zadania: 76 383,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 PLN – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zadanie pn. „Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.