Kontakty

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
ul. Rynek 4, 37-500 Jarosław
tel./fax (+48) 16 621 54 37
e-mail: sekretariat@muzeum-jaroslaw.pl
www.muzeum-jaroslaw.pl

Administracja Muzeum czynna w dni robocze
od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00


Dyrektor
Konrad Sawiński
e-mail: sekretariat@muzeum-jaroslaw.pl

Główny Inwentaryzator
Adriana Pobuta
e-mail: apobuta@muzeum-jaroslaw.pl

Dział Zbiorów i Badań
Kierownik: dr Marcin Burghardt
e-mail: zbiory@muzeum-jaroslaw.pl

Biblioteka naukowa
Bibliotekarz: Bożena Buszta-Korman
e-mail: biblioteka@muzeum-jaroslaw.pl

Dział Edukacji i Upowszechniania
Kierownik: Piotr Kaplita
e-mail: rezerwacja@muzeum-jaroslaw.pl

Dział Finansowo-Admistracyjny
Kierownik: Iwona Turek – Główny Księgowy
e-mail: sekretariat@muzeum-jaroslaw.pl


Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu
oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
ul. Stanisława Gajeckiego 5, 37-205 Zarzecze

Kierownik: Piotr Prymon
e-mail: zarzecze@muzeum-jaroslaw.pl
tel. 793 839 294


Zabytki archeologiczne

Regulamin przekazywania materiałów archeologicznych do zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Wniosek o wydanie pisemnego oświadczenia o gotowości przyjęcia ruchomych zabytków archeologicznych