Kontakty

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
ul. Rynek 4, 37-500 Jarosław
tel./fax (+48) 16 621 54 37
e-mail: sekretariat@muzeum-jaroslaw.pl
www.muzeum-jaroslaw.pl

Administracja Muzeum czynna w dni robocze
od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00


Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu
oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
ul. Stanisława Gajeckiego 5, 37-205 Zarzecze
e-mail: zarzecze@muzeum-jaroslaw.pl
tel. 793 839 294


Dyrektor
Łukasz Zagrobelny

email: sekretariat@muzeum-jaroslaw.pl


Dział Finansowo-Administracyjny
Iwona Turek – główna księgowa,
Anna Gronkowska – kierownik administracyjny,

email: sekretariat@muzeum-jaroslaw.pl


Dział Archeologiczny, Dział Etnograficzny

Marcin Burghardt – asystent, email: jkociuba@muzeum-jaroslaw.pl


Dział Historii i Kultury Mieszczańskiej, Dział Artystyczny

Zofia Kostka-Bieńkowska – starszy kustosz, email: zbienkowska@muzeum-jaroslaw.pl

Piotr Boruta – asystent, email: pboruta@muzeum-jaroslaw.pl

Adriana Pobuta – asystent, email: apobuta@muzeum-jaroslaw.pl


Dział Oświatowy

Adriana Pobuta – asystent, email: apobuta@muzeum-jaroslaw.pl


Pracownia konserwatorska
Danuta Baran – starszy renowator