Wykłady

Powiększ obraz

TRZY BRAMY – jarosławski festiwal historyczny
Edycja II – Złoty Wiek Jarosławia

WYKŁADY

7 października 2023 – sobota – Wielka Izba kamienicy Orsettich (Rynek 4)

•          17:00 – „ O zamkach jarosławskich” – Zofia Kostka-Bieńkowska (Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich)

•          18:00 – „O ślachetności a zacności płci niewieściej. Wyjątkowe kobiety w Polsce czasów dynastii Wazów” – dr Magdalena Śniegulska-Gomuła (Muzeum Narodowe w Kielcach)

8 października 2023 – niedziela – Wielka Izba Kamienicy Rydzikowej (Rynek 14)

•          17:00 – „Materialne pamiątki złotego wieku Jarosławia” – Przemysław Gęsiorski (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

•          18:00 – „Fenomen jarosławskiej kamienicy mieszczańskiej” – dr inż. arch. Monika Sokołowska

14 października 2023 – sobota – Wielka Izba kamienicy Orsettich (Rynek 4)

•          16:00 – “Miasta Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. Rola mieszczaństwa w polityce, gospodarce i kulturze” – prof. Andrzej Karpiński (Instytut Historii PAN)
•          17:30 – „Muzyka za bramą. Kultura dźwięku barokowych klasztorów Jarosławia” – prof. Tomasz Jeż (Uniwersytet Warszawski)

15 października 2023 – niedziela – Wielka Izba Kamienicy Gruszewiczów (Rynek 6)

•          17:00 – „Co łączy złamaną nogę w Pampelunie z pierwszą szkołą średnią w Jarosławiu? Kilka uwag wokół działalności edukacyjnej Towarzystwa Jezusowego” – dr Andrea Mariani (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

•          18:00 – „Teatr jezuicki – fenomen dawnej edukacji, kultury i sztuki (w perspektywie kolegium jarosławskiego)” – dr hab. Małgorzata Mieszek (Uniwersytet Łódzki)

21 października 2023 – sobota – Wielka Izba kamienicy Orsettich (Rynek 4)

•          16:30 – „Rola Jarosławia w wielkiej, europejskiej wymianie handlowej od XV do XVII w.” – prof. Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

•          18:00 – „Książęta starożytni” w szlacheckiej Rzeczypospolitej. (Fenomen elity ruskiej) – prof. Hieronim Grala (Uniwersytet Warszawski)

22 października 2023 – niedziela – Wielka Izba Kamienicy Marysieńki (Rynek 11)

•          16:00 – „O śladach perskich w dawnej Rzeczypospolitej” – Aein Ghobadi (Youtuber Kot Perski)

•          17:00 – „Orient nad Sanem. Ormianie w Jarosławiu w XVI-XVIII wieku”– dr Marcin Majewski (Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Polska Akademia Umiejętności)