Klasy I-III szkoły podstawowej

Powiększ obraz

Lekcje przeznaczone dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej nieco szerzej podejmują problematykę związaną z działalnością muzeum. Uczniowie dowiedzą się, po co powstają muzea i jak każdy z nas może badać przeszłość. Integralną częścią większości lekcji jest krótka wycieczka po ekspozycjach muzealnych.


Koszt lekcji to 5 zł od jednego ucznia. Rezerwacji dokonywać można dzwoniąc na numer 16 621 54 37 lub pisząc na rezerwacja@muzeum.jaroslaw.pl

Co to jest przeszłość?

Czas trwania: 15 minut + zwiedzanie muzeum ok. 20-30 minut

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, co to jest przeszłość, a także po co i w jaki sposób się ją bada. Uczestnicy zajęć zapoznają się również z rolą muzeum w przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy o minionych dziejach. Uczniowie poznają definicję zabytku oraz obejrzą przykłady różnych takich przedmiotów przechowywanych w Muzeum w Jarosławiu – począwszy od skamieniałości, poprzez zabytki archeologiczne i historyczne, do zbiorów fotograficznych i etnograficznych. Integralną częścią lekcji jest zwiedzanie wystaw stałych muzeum połączone z quizem edukacyjnym o tematyce związanej z życiem codziennym dawnych mieszczan jarosławskich.

Opowieści z dawnego Jarosławia

Czas trwania: 45-60 minut
Lekcja możliwa do realizacji również w plenerze w formie spaceru

Co przyśniło się Walentemu Kobyłce? O czym marzył Jan Piechnikowicz? Jak Andrzej Sadowicz postanowił uczcić Persa Tatarzyna? W trakcie zajęć uczniowie przeniosą się do bajkowego świata z czasów największej świetności Jarosławia – XVII wieku. W opowieściach główną rolę odegrają prawdziwi ludzie – Jarosławianie sprzed 400 lat, informacje o których znamy z kart historii. Na pewno nie zabraknie także najważniejszych postaci w dziejach naszych terenów z tamtego okresu – Zofii ze Sprowy Kostkowej, księżnej Anny Ostrogskiej, czy Jana Karola Chodkiewicza.

W dawnym Jarosławiu – zajęcia plastyczne

Czas trwania: 30 minut + zwiedzanie muzeum ok. 20-30 minut

Na zajęciach uczniowie dowiedzą się, czym zajmowali się dawni mieszczanie jarosławscy, jak można było spędzać popołudnia w XIX wieku i jakie ubiory były noszone w minionych stuleciach. Podczas lekcji dzieci pokolorują wybrane rysunki przedstawiające dawne wnętrza lub portrety w strojach z epoki, które na zakończenie będą mogli porównać z oryginalnymi przedstawieniami znajdującymi się w zbiorach jarosławskiego muzeum. Zajęcia mogą być połączone z krótkim zwiedzaniem ekspozycji muzealnych.

Jarosław przed stu laty – zajęcia plastyczne

Czas trwania: 20–25 minut + zwiedzanie wystawy ok. 20–25 minut

Na przełomie XIX i XX wieku, fotografia i druk kolorowy nie były tak powszechne, jak obecnie. Z małą dostępnością technik pozwalających na uzyskanie barwnego obrazu zwykle radzono sobie poprzez ręczne kolorowanie zdjęć. Do dawnych metod poprawiania czarno-białych fotografii nawiązują zajęcia plastyczne zorganizowane w związku z wystawą „Pozdrowienie z Jarosławia”. Uczestnicy lekcji będą mogli zobaczyć stare zdjęcia i pocztówki retuszowane różnymi technikami, a następnie sami pokolorują wybrany przez siebie obrazek.

Śladami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Czas trwania: 45–60minut
Lekcja realizowana w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu
(lekcja bezpłatna)

Podczas specjalnego spaceru po Pałacu w Zarzeczu uczniowie będą mogli poznać najważniejsze epizody biografii wielkiego Polaka – kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wizyta w rezydencji Morskich i Dzieduszyckich stanie się okazją do przybliżenia miejsc w naszej okolicy, które związane są z osobą Prymasa Tysiąclecia. Uczestnicy zajęć dowiedzą się o tym, jak młody ksiądz Wyszyński wiosną i latem 1942 roku musiał ukrywać się w Zarzeczu i na jakich zajęciach mijał mu czas podczas wizyty w majątku. Uczniowie będą mogli także zapoznać się z różnymi upamiętnieniami życia i spuścizny wielkiego Polaka w naszym regionie.