Klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Powiększ obraz

Lekcje przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej w atrakcyjny sposób poszerzają wiedzę o muzeach i badaniu przeszłości. Jakimi metodami można określić, jak dawno coś się wydarzyło? Jak wyglądały nasze ziemie przed powstaniem Polski? Kim byli przedstawiciele wojowniczego plemienia Scytów, którzy przybyli na ziemię jarosławską ponad 2,5 tysiąca lat temu? Nie mogło zabraknąć także nieco bliższych tematów, takich jak “Złoty Wiek Jarosławia” i “Serce w plecaku – jarosławskie tradycje patriotyczne 1772–1939”. Warto zwrócić uwagę także na zajęcia praktyczne – “ABC kaligrafii” oraz “szystko o pocztówkach”.


Koszt lekcji to 5 zł od jednego ucznia. Rezerwacji dokonywać można dzwoniąc na numer 16 621 54 37 lub pisząc na rezerwacja@muzeum.jaroslaw.pl

Odkrywcy historii

Czas trwania: 30 minut + zwiedzanie muzeum ok. 20–30 minut

Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z różnymi sposobami zdobywania informacji o minionych dziejach. Uczniowie dowiedzą się, czym różnią się obszary badań historii i archeologii oraz jak z różnych źródeł można odtwarzać obrazy dawnej przeszłości. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną przykładowe zabytki ze zbiorów Muzeum – począwszy od skamieniałości, poprzez zabytki archeologiczne i historyczne, do zbiorów fotograficznych i etnograficznych. Dodatkowo, uczestnicy lekcji uzyskają informacje, jak dbać o zabytki czy stare przedmioty, oraz co robić w przypadku przypadkowego natrafienia na relikty przeszłości. Zajęcia uzupełnia krótki spacer po ekspozycjach stałych muzeum, podczas którego uczniowie będą mieli okazję zobaczyć, jak zmieniało się życie codzienne mieszczan jarosławskich od XVII do początku XX w.

Najstarsze dzieje Jarosławia i ziemi jarosławskiej

Czas trwania: 45-60 minut

Podczas zajęć zostanie przedstawiony krótki zarys pradziejów ziemi jarosławskiej od epoki kamienia aż do wczesnego średniowiecza. Uczestnicy lekcji poznają najważniejsze stanowiska archeologiczne z naszych okolic, a także dowiedzą się, jak żyli ludzie zamieszkujący te obszary w najdawniejszych okresach. Dodatkowo, na zajęciach zaprezentowane zostaną podstawowe informacje o początkach Jarosławia od czasów państwa Mieszka I, poprzez panowanie książąt ruskich, do powrotu miasta do Korony Polskiej w 1340 r. i lokacji miasta na prawie magdeburskim w 1375 r. Podczas lekcji uczniowie będą mogli zapoznać się z podstawowymi elementami warsztatu badawczego archeologa i historyka, a także obejrzeć zabytki archeologiczne pozostawione przez dawnych mieszkańców Jarosławia i ziemi jarosławskiej.

Scytowie – kim są, kiedy żyli, skąd przybyli?

Czas trwania: 45-60 minut
Lekcja możliwa do realizacji również na miejscu w szkole. Dojedziemy do Państwa!

Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje o starożytnym plemieniu Scytów, którzy na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą przybyli w okolice Jarosławia. Uczestnicy lekcji dowiedzą się, w jaki sposób można połączyć opis zwyczajów Scytów autorstwa greckiego historyka Herodota z wynikami współczesnych badań archeologicznych scytyjskich osiedli oraz kurhanów (grobów). Uczniowie będą mieli także okazję zapoznać się z pracami archeologów z Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzonymi na grodzisku w Chotyńcu oraz w jego otoczeniu.

Złoty Wiek Jarosławia

Czas trwania: 45-60 minut
Lekcja możliwa do realizacji również w plenerze w formie spaceru

W trakcie zajęć uczniowie przeniosą się do czasów największej świetności Jarosławia – XVII wieku. Uczestnicy lekcji poznają czynniki, dzięki którym Jarosław w tym okresie stał się niezwykle ważnym ośrodkiem handlowym, a także, kto przyjeżdżał na słynne jarosławskie jarmarki i co na nich sprzedawano. Dodatkowo, uczniowie dowiedzą się, jakie rozwiązania architektoniczne wyróżniają kamienice budowane w naszym mieście. Na zajęciach zostaną także przedstawione miejsca, gdzie do dziś można oglądać ślady po Złotym Wieku Jarosławia.

Serce w plecaku – jarosławskie tradycje patriotyczne 1772–1939

Czas trwania: 45-60 minut
Lekcja możliwa do realizacji również na miejscu w szkole. Dojedziemy do Państwa!

Pomimo, że w wyniku I rozbioru Polski, Jarosław przestał być częścią I Rzeczpospolitej, mieszkańcy naszego regionu zaznaczyli swoją obecność we wszystkich zrywach niepodległościowych XIX wieku oraz w I wojnie światowej. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób pod zaborami walczono o wolność Polski, a także poznają sylwetki najważniejszych uczestników powstań narodowych pochodzących z Jarosławia i okolic. W kolejnej części zajęć przedstawiony zostanie wysiłek żołnierzy i ochotników na frontach Wielkiej Wojny, w obronie Lwowa oraz przeciw Armii Czerwonej. Uczniowie dowiedzą się także, jak wyglądało kształtowanie się nowych, polskich już władz Jarosławia w pierwszych dniach II Rzeczpospolitej. Wszystkie te tradycje walki o niepodległość znalazły swoje odbicie w słynnej piosence żołnierskiej „Serce w plecaku”, skomponowanej w latach 30. XX w. przez jarosławianina Michała Zielińskiego.

Śladami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Czas trwania: 45–60minut
Lekcja realizowana w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu
(lekcja bezpłatna)

Podczas specjalnego spaceru po Pałacu w Zarzeczu uczniowie będą mogli poznać najważniejsze epizody biografii wielkiego Polaka – kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wizyta w rezydencji Morskich i Dzieduszyckich stanie się okazją do przybliżenia miejsc w naszej okolicy, które związane są z osobą Prymasa Tysiąclecia. Uczestnicy zajęć dowiedzą się o tym, jak młody ksiądz Wyszyński wiosną i latem 1942 roku musiał ukrywać się w Zarzeczu i na jakich zajęciach mijał mu czas podczas wizyty w majątku. Uczniowie będą mogli także zapoznać się z różnymi upamiętnieniami życia i spuścizny wielkiego Polaka w naszym regionie.

ABC kaligrafii

Czas trwania: 45–60 minut + zwiedzanie wystawy ok. 30 minut

Jeszcze do połowy XX wieku kaligrafia była obowiązkowym przedmiotem nauczania początkowego w szkołach. Uważano wówczas, że pismo ręczne jest doskonałym przekazicielem naszych myśli, dlatego też powinno być ono piękne. O powszechności praktyki pięknego pisania na przełomie XIX i XX wieku świadczą starannie skreślone notki na pocztówkach prezentowanych na wystawie „Pozdrowienie z Jarosławia”. Na zajęciach zostaną przedstawione praktyczne wskazówki, jak rozpocząć swoją przygodę z kaligrafią. Uczestnicy zajęć, zaopatrzeni w stalówki i obsadki, będą mogli spróbować swoich sił w odtwarzaniu wzorów pisma sprzed ponad 100 lat. Kto wie, może nawet uda się napisać i zaadresować własną pocztówkę z Jarosławia?

Wszystko o pocztówkach

Czas trwania: 45–60 minut (w tym zwiedzanie wystawy)

Skąd wzięła się nazwa „pocztówka” i co wspólnego z nią ma Henryk Sienkiewicz? Dlaczego na starych kartach korespondencyjnych wiadomości były pisane na fotografii na awersie? Jak przebiegał proces produkcji najstarszych pocztówek? Kto był właścicielem pięknego automobilu, sportretowanego na wielu widokówkach z Jarosławia? Odpowiedzi na te i inne nurtujące Państwa pytania na pewno padną podczas tych zajęć edukacyjnych. Na zakończenie, uczestnicy lekcji będą mogli wykorzystać przygotowane matryce i zadrukować własne pocztówki techniką litografii. Dodatkową atrakcją będzie analiza planu Jarosławia z 1906 roku autorstwa inżyniera Samuela Kornmana, który jest przechowywany w Muzeum i… odrobina rywalizacji dla chętnych.