Muzeum wspiera projekt utworzenia izby pamięci w klasztorze dominikanów w Jarosławiu

Powiększ obraz

Fundacja Hereditas Pro Futuro rozpoczęła realizację projektu: Utworzenie Izby Pamięci – Ślady
świetności dawnego Jarosławia w przestrzeni klasztoru dominikanów w Jarosławiu. W I etapie zadania, przygotowana zostanie koncepcja utworzenia takiej Izby Pamięci na Galerii Południowej (emporze) kościoła Matki Bożej Bolesnej. Projekt będzie realizowany w ramach dotacji z Narodowego Instytutu Muzeów. Dla realizacji takiego zadania Fundacja podjęła współpracę między innymi z Dominikańskim Instytutem Historycznym w Krakowie, z Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, z Związkiem Rodziny
Czartoryskich reprezentowany przez Barbarę Czartoryską oraz z Klasztorem OO. Dominikanów w Służewie w Warszawie.

Na obecnym etapie trwa archiwizacja obiektów oraz prowadzone są prace nad ogólną koncepcją wykonania Izby Pamięci. We wszystkich tych działaniach biorą udział przedstawiciele Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

Oprac. na podst. informacji na stronie internetowej Fundacja Hereditas Pro Futuro