Edukacja

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Lekcje w Muzeum stanowić będą doskonałe urozmaicenie zajęć szkolnych. Oferta dostosowana jest zarówno do najmłodszych jak i do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wybrane zagadnienia wprowadzają podstawowe pojęcia związane z historią, mówią o wybranych wątkach pradziejów ziem, na których leży Jarosław, a także opowiadają o jarosławskim „Złotym Wieku”.

Koszt lekcji muzealnej to dwa złote za jednego ucznia.

Rezerwacji dokonywać można dzwoniąc na numer 16 621 54 37 lub pisząc na rezerwacja@muzeum.jaroslaw.pl

Proponowane tematy lekcji muzealnych

Co to jest przeszłość?

Proponowana dla: przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych
Czas trwania: 15 minut + zwiedzanie muzeum ok. 20-30 minut

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, co to jest przeszłość, a także po co i w jaki sposób się ją bada. Zapoznają się z rolą muzeum w przechowywaniu i przekazywaniu wiedzy o minionych dziejach. Poznają definicję zabytku oraz obejrzą przykłady różnych przedmiotów przechowywanych w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich – począwszy od skamieniałości, poprzez zabytki archeologiczne i historyczne, do zbiorów fotograficznych i etnograficznych. Integralną częścią lekcji jest zwiedzanie wystaw stałych muzeum połączone z quizem edukacyjnym o tematyce związanej z życiem codziennym dawnych mieszczan jarosławskich.

Złoty Wiek Jarosławia – zajęcia plastyczne

Proponowana dla: przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych
Czas trwania: 30 minut

Na zajęciach uczniowie poznają sylwetki najważniejszych mieszkańców XVII-wiecznego Jarosławia, takich jak Zofia ze Sprowy Kostkowa, Anna Ostrogska, Aleksander Ostrogski, Wilhelm Orsetti, Anna z Ostrogskich Chodkiewiczowa czy Jan Karol Chodkiewicz. Podczas lekcji uczniowie pokolorują portrety wybranych postaci, które na zakończenie będą mogli porównać z oryginalnymi przedstawieniami znajdującymi się w zbiorach jarosławskiego muzeum.

Jak można badać przeszłość?

Proponowana dla: uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
Czas trwania: 30 minut + zwiedzanie muzeum ok. 20-25 minut

Celem lekcji jest zapoznanie uczestników z różnymi sposobami zdobywania informacji o minionych dziejach. Uczniowie dowiedzą się, czym różnią się obszary badań historii i archeologii oraz jak z różnych źródeł można odtwarzać obrazy dawnej przeszłości. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną przykładowe zabytki ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich – począwszy od skamieniałości, poprzez zabytki archeologiczne i historyczne, do zbiorów fotograficznych i etnograficznych. Dodatkowo, uczestnicy lekcji uzyskają informacje, jak dbać o zabytki czy stare przedmioty, oraz co robić w przypadku przypadkowego natrafienia na relikty przeszłości.
Zajęcia uzupełnia krótki spacer po ekspozycjach stałych muzeum, podczas którego uczniowie będą mieli okazję zobaczyć, jak zmieniało się życie codzienne mieszczan jarosławskich od XVII do początku XX w.

Najstarsze dzieje Jarosławia i ziemi jarosławskiej

Proponowana dla: uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 45 minut

Podczas zajęć zostanie przedstawiony krótki zarys pradziejów ziemi jarosławskiej od epoki kamienia aż do wczesnego średniowiecza. Uczestnicy lekcji poznają najważniejsze stanowiska archeologiczne z naszych okolic, a także dowiedzą się, jak żyli ludzie zamieszkujący te obszary w najdawniejszych okresach dziejów. Dodatkowo, na zajęciach zaprezentowane zostaną podstawowe informacje o początkach Jarosławia od czasów państwa Mieszka I, poprzez panowanie książąt ruskich, do powrotu miasta do Korony Polskiej w 1340 r. i lokacji miasta na prawie magdeburskim w 1375 r. Podczas lekcji uczniowie będą mogli zapoznać się z podstawowymi elementami warsztatu badawczego archeologa i historyka, a także obejrzeć zabytki archeologiczne pozostawione przez dawnych mieszkańców Jarosławia i ziemi jarosławskiej.

„Scytowie – kim są, kiedy żyli, skąd przybyli?”. Pradzieje ziemi jarosławskiej

Proponowana dla: uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 20-30 minut

Lekcja przygotowana w związku z wystawą czasową „Wrota „Scytii” – grodzisko scytyjskiego kręgu kulturowego w Chotyńcu”, prezentowaną na murze Muzeum od strony ul. Trybunalskiej. Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje o starożytnym plemieniu Scytów, których na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą przybyli w okolice Jarosławia. Uczestnicy lekcji dowiedzą się, w jaki sposób można połączyć opis zwyczajów Scytów autorstwa greckiego historyka Herodota z wynikami badań archeologicznych scytyjskich osiedli oraz kurhanów (grobów). Uczniowie będą mieli także okazję zapoznać się z pracami archeologów z Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzonymi na grodzisku w Chotyńcu oraz w jego otoczeniu.

Złoty Wiek Jarosławia

Proponowana dla: uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 45-60 minut – w przypadku sprzyjającej pogody lekcja może odbyć się w formie spaceru po jarosławskiej starówce.

W trakcie zajęć uczniowie przeniosą się do czasów największej świetności Jarosławia – XVII wieku. Poznają czynniki, dzięki którym Jarosław stał się niezwykle ważnym ośrodkiem handlowym, a także, kto przyjeżdżał na słynne jarosławskie jarmarki i co na nich sprzedawano. Uczniowie dowiedzą się co to jest „kamienica jarosławska” i dlaczego jest ona wyjątkowa. Na zajęciach zostaną też przedstawione miejsca, gdzie do dziś można oglądać ślady po Złotym Wieku Jarosławia.