Rękopiśmienny plan Jarosławia z 1777 roku

Czytaj więcej o: Rękopiśmienny plan Jarosławia z 1777 roku

Na niedawnej aukcji Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich wzbogaciło się o prawdziwy unikat – nieznany wcześniej rękopiśmienny plan miasta z 1777 roku. Rysunek został sporządzony przez Józefa von Pfanzellera (1756-1817) – chorążego w 3. regimencie piechoty Karola Lotaryńskiego. Nowy nabytek muzeum stanowi wyjątkowe źródło do poznania rozplanowania zabudowy miasta w okresie, o którym w dalszym ciągu wiemy bardzo niewiele.

Czytaj więcej “Rękopiśmienny plan Jarosławia z 1777 roku”

Teka grafik „Galicja 1915”

Czytaj więcej o: Teka grafik „Galicja 1915”

Na niedawnej aukcji Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich zakupiło do rzadką tekę grafik zatytułowaną „Galicja 1915” autorstwa Luigiego Kasimira (1881-1962). Utalentowany malarz i rytownik jest uważany za najwybitniejszego z szeregu obcych artystów, którzy dokumentowali czasy Wielkiej Wojny na naszych terenach.

Czytaj więcej “Teka grafik „Galicja 1915””

Powstał przewodnik o Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu

Czytaj więcej o: Powstał przewodnik o Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu

Rosnący katalog publikacji wydanych przez Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich powiększył się o nową pozycję – przewodnik po ekspozycji Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu – oddziału Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Instytucja mieści się w klasycystycznym pałacu, wzniesionym ponad 200 lat temu z inicjatywy Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej i Ignacego Morskiego.

Czytaj więcej “Powstał przewodnik o Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu”

“Lwów Stanisława Lema” – spotkanie autorskie w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów

Czytaj więcej o: “Lwów Stanisława Lema” – spotkanie autorskie w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów

3 sierpnia 2022 w Wielkiej Izbie kamienicy Orsettich odbyło się spotkanie autorskie z Mariuszem Olbromskim i Anną Gordijewską – autorami albumu „Lwów Stanisława Lema”.  Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach tegorocznego Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Spotkanie zgromadziło wielu miłośników Kresów – o to nie tylko z Jarosławia. Autorzy książki zabrali nas w niezwykłą podróż po śladach jednego z najwybitniejszych twórców fantastyki naukowej, jakie jeszcze pozostały w jego rodzinnym mieście.

Czytaj więcej ““Lwów Stanisława Lema” – spotkanie autorskie w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów”

Lwów Stanisława Lema – spotkanie autorskie

Czytaj więcej o: Lwów Stanisława Lema – spotkanie autorskie

W najbliższą środę, 3 sierpnia, Festiwal Dziedzictwa Kresów zawita do Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Mariuszem Olbromskim i Anną Gordijewską – autorami albumu „Lwów Stanisława Lema”. Czeka nas niezwykła podróż na Kresy – do rodzinnego miasta jednego z najwybitniejszych pisarzy science fiction. Wraz z naszymi przewodnikami odwiedzimy miejsca we Lwowie szczególnie związane z dzieciństwem i młodością autora „Solaris” i „Bajek robotów”. Dowiemy się także, jak dorastanie we Lwowie ukształtowało Lema jako filozofa i futurologa. Początek spotkania – o godzinie 18:00.

Czytaj więcej “Lwów Stanisława Lema – spotkanie autorskie”

Sto lat rzemiosła w naszym muzeum

Czytaj więcej o: Sto lat rzemiosła w naszym muzeum

Do zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich trafiły 32 dawne księgi cechowe, ofiarowane przez jarosławski Cech Rzemiosł Różnych. Ręcznie pisane tomy, zawierające informacje o dawnych rzemieślnikach, stanowią unikalne źródło do poznania dziejów ziemi jarosławskiej od końca XIX wieku aż do współczesności.

Czytaj więcej “Sto lat rzemiosła w naszym muzeum”

“Dawne pieśni czasu wojny” w Hawłowicach Górnych

Czytaj więcej o: “Dawne pieśni czasu wojny” w Hawłowicach Górnych

W sobotę, 9 lipca, w dawnym renesansowym dworze w Hawłowicach Górnych odbył się niezwykły koncert „Pieśni czasów wojny”. Przed licznie zebraną publicznością wystąpił uznany lutnista, Antoni Pilch. Koncert był częścią cyklu zainicjowanego w 2021 roku, który w założeniu swoim ma dwójkę głównych bohaterów: renesansowy lamus z Hawłowic Górnych oraz lutnię. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współudziale profesora Mariana Wolskiego oraz Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu.

Czytaj więcej ““Dawne pieśni czasu wojny” w Hawłowicach Górnych”

Wizyta studentek ze Lwowa

Czytaj więcej o: Wizyta studentek ze Lwowa

5 lipca 2022 roku nasze Muzeum odwiedziła grupa studentek historii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki wraz z Panią docent Natalią Bilas. Studentki wzięły udział w badaniach wykopaliskowych na grodzisku scytyjskiego kręgu kulturowego w Chotyńcu w powiecie jarosławskim. Prace archeologiczne na tym niezwykłym stanowisku już od kilku lat prowadzą naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wyniku badań w Chotyńcu odsłonięto ślady fortyfikacji oraz pozostałości po specyficznych obrzędach, pozostawionych przez ludy związane ze starożytnym plemieniem Scytów. Niewielkie skupisko osiedli na pograniczu ziemi jarosławskiej i przemyskiej, skupionych wokół grodziska w Chotyńcu, stanowiło najdalej na północny zachód wysunięty obszar zamieszkały przez plemiona należące do tego kręgu kulturowego w VII-V/IV w. p. n. e.

Czytaj więcej “Wizyta studentek ze Lwowa”

Rada Muzeum

Czytaj więcej o: Rada Muzeum

21 czerwca w sali balowej pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się posiedzenie Rady Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Takie spotkania odbywają się co roku – i pełnią  ważną funkcję związaną z działalnością muzeów.

Według Ustawy o Muzeach do podstawowych działań takich instytucji należy między innymi: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, zabezpieczanie oraz konserwacja zbiorów; urządzanie wystaw stałych i czasowych; badania naukowe i edukacja oraz udostępnianie zbiorów do takich działań; a także prowadzenie działalności wydawniczej. Nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa pełnią specjalnie powołane Rady, działające przy każdym muzeum państwowym i samorządowym. W skład Rad Muzeów mogą wejść osoby wskazane przez jednostkę będącą organizatorem muzeum, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia naukowe i twórcze, a także fundacje i inne instytucje wspierające działalność danego muzeum.

Czytaj więcej “Rada Muzeum”