Wykłady

Powiększ obraz

TRZY BRAMY – jarosławski festiwal historyczny

WYKŁADY

16 września 2022 – piątek – Wielka Izba kamienicy Orsettich (Rynek 4)

•          19:00 – „Przeszłość / pamięć / tradycja – czy naprawdę ich potrzebujemy?” – prof. Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

17 września 2022 – sobota – Wielka Izba kamienicy Orsettich (Rynek 4)

•          19:00 – „Galicja w polityce Austro–Węgier 1867–1918” – prof. Waldemar Łazuga (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

18 września – niedziela – Wielka Izba kamienicy Orsettich (Rynek 4)

•          18:00 – „Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem – sylwetka Michała Bobrzyńskiego i krakowskich konserwatystów” – prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)

24 września 2022 – sobota – Wielka Izba kamienicy Marysieńki (Rynek 11)

•          17:30 – „Relacje polsko-ruskie/ukraińskie w Galicji od Wiosny Ludów do I wojny światowej” – dr Rafał Kolano (Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich)

•          18:30 – „Stosunek Polaków do Żydów w Galicji na przełomie XIX i XX wieku” – Arkadiusz Sołtysik (IPN Rzeszów)

25 września 2022 – niedziela – Wielka Izba kamienicy Orsettich (Rynek 4)

•          17:30 – „Ciekawe dzieje zakładów Bernarda Hennera na przełomie XIX i XX wieku” – dr hab. Grażyna Stojak (Uniwersytet Rzeszowski)

•          18:30 – „Jarosław nad Sanem w dobie autonomii galicyjskiej oczami Hieronima Zaleskiego i Żaby: miscellanea sienkiewiczowskie” – Barbara Babraj (Emerytowany kustosz Biblioteki Jagiellońskiej).

1 października 2022 – sobota – Wielka Izba kamienicy Orsettich (Rynek 4)

•          17:00 – „Secesja w Jarosławiu” – Przemysław Gęsiorski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu),

•          17:45 – „Właściciele jarosławskich kamienic” – Zofia Kostka-Bieńkowska (Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich)

•          18:30 – „Życie według zasad. Formy współistnienia społecznego na przełomie XIX i XX wieku” – prof. Marian Wolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

2 października 2022 – niedziela – Wielka Izba kamienicy Marysieńki (Rynek 11)

•          17:00 – „Zostaliśmy tu na zawsze – cmentarze z okresu Wielkiej Wojny na jarosławskim Zasaniu” – dr Jan Kuca

•          18:00 – „Muzyka C.K garnizonów galicyjskich” – Bartosz Gałązka