Projekt “Teatr muzealiów. Stworzenie sali wystaw czasowych Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich”

Powiększ obraz

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł. na realizację projektu “Teatr muzealiów. Stworzenie sali wystaw czasowych Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich”. Całkowita wartość realizacji zadania do 188 tys. zł.

Projekt ma na celu optymalizację warunków do prowadzenia działalności statutowej Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, poprzez stworzenie sali wystaw czasowych w jednym z pomieszczeń, dotychczas wykorzystywanym jako magazyn zbiorów. Zadanie swoim zakresem obejmie remont pomieszczenia (instalacji elektrycznej, ścian, sufitu i podłogi), zakup i montaż profesjonalnego oświetlenia, zakup uniwersalnego systemu wystawienniczego oraz zakup zestawu projekcyjnego i urządzeń do regulowania warunków klimatycznych na ekspozycji. Dzięki tym działaniom Muzeum zyska salę wystaw czasowych, tym samym zwiększając znacznie przestrzeń ekspozycyjną oraz przestrzeń przeznaczoną na działania edukacyjne, co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału instytucji w podstawowych aspektach jej działalności, także jeśli chodzi o dostęp do oferty dla osób z niepełnosprawnościami.