Projekt “Teatr muzealiów. Stworzenie sali wystaw czasowych Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich”