Muzeum dostępne – cykl warsztatów o Złotym Wieku Jarosławia