Ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej 130 000 zł

Powiększ obrazlogo Muzeum

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego Prace konserwatorskie budynku Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

Inwestycja zakłada w ramach przedmiotu umowy realizację następujących części:

  • Część 1 – Remont elewacji budynku Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich obejmującej remont elewacji ściany północno – wschodniej, podcieni. W zakres prac wchodzi wymiana tynków elewacji, profile ciągnione – uzupełnienie, elementy detalu architektonicznego oraz roboty malarsko – renowacyjne.
  • Część 2 – Remont dachu budynku Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. W zakres prac wchodzi naprawa i renowacja pokrycia dachu, wykonanie dodatkowej obróbki blacharskiej z blachy miedzianej nad pokryciem dachu, poszerzenie pasa nadrynnowego z blachy miedzianej, wymiana rur spustowych, montaż śniegołapów, wykonanie i montaż instalacji przeciwoblodzeniowej na dachu, rynnach i rurach spustowych budynku oraz przegląd świetlików dachowych z wymianą uszczelek, płyt poliwęglanowych oraz siłowników.

 Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: do 70 dni od dnia zawarcia umowy.

 Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamowienia w sposób określony w SWZ do dnia 31.07.2023r. do godziny 12:00.

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c38875f0-1a9a-11ee-a60c-9ec5599dddc1