Konkurs plastyczno-fotograficzny „Dzieci i młodzież aktywnie – dziedzictwo i kultura” trwa tylko do 8 września

Powiększ obraz

Jeszcze tylko do 8 września trwa konkurs plastyczno-fotograficzny „Dzieci i młodzież aktywnie – dziedzictwo i kultura”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. Partnerem głównym konkursu, który jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jest Województwo Podkarpackie. Prace można składać lub przesyłać do siedziby Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Jarosławskie Muzeum oraz Powiat Jarosławski są współpartnerami i patronami konkursu.

– Głównym celem konkursu jest utrwalenie dziedzictwa Jarosławia i ziemi jarosławskiej. Dotyczy aktywizacji najmłodszych uczestników wspólnoty lokalnej, jaką jest Jarosław i ziemia jarosławska, w kontekście jego znaczenia dla dziedzictwa Podkarpacia – wyjaśnia Marcin Zaborniak, pomysłodawca, a jednocześnie wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

Na czym polegają zasady konkursu? Jest on przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (prace plastyczne) i ponadpodstawowych (prace fotograficzne). Wśród jego celów jest m.in. ukazanie Jarosławia i ziemi jarosławskiej, w kontekście dnia codziennego, zmian jakie tu zachodzą, dziedzictwa, które jest jego chlubą. – Chcemy by prace uczestników przedstawiały Jarosław i ziemię jarosławską, taką jaką ona jest dziś. Za 10, 20 czy 30 lat będą zapisem naszego dziedzictwa, które będzie przez przyszłe pokolenia traktowane jako świadectwo, jakim są dla nas choćby jarosławskie pocztówki z początku XX w. – dodaje Marcin Zaborniak.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 1 pracę plastyczną (szkoły podstawowe) lub 2 fotografie (szkoły ponadpodstawowe). Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, w formacie nie większym niż A4. Zdjęcia natomiast w formacie minimalnym 15 x 21 cm oraz w formie cyfrowej na płycie CD lub pendrive. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy plenerowej. Szczegółowy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronach internetowych Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia oraz jarosławskiego Muzeum.

– Ważnym aspektem projektu będzie umiejscowienie Jarosławia w aspekcie Podkarpacia i stworzenie poczucia dumy z bycia mieszkańcem tego regionu. To nie tylko promocja Województwa Podkarpackiego, ale również fakt, że nasz projekt wpisuje się w Rok Ignacego Łukasiewicza, którego bohater może być inspiracją dla młodych pokoleń – wyjaśnia na koniec M. Zaborniak, dodając, że wybór tej formy konkursu jest najbardziej efektywny, ze względu na jego atrakcyjność dla grupy docelowej, którą są dzieci i młodzież oraz formuły mówiącej, że obraz jest wart 1000 słów.