Jarosławskie. Vivat Niepodległa!

Powiększ obraz

Ekspozycja „Jarosławskie. Vivat Niepodległa!” opowiada o ponad stuletnim okresie walk o odzyskanie oraz utrzymanie niepodległości z punktu widzenia Jarosławia i okolicznych miejscowości. Nasi rodacy zaznaczyli swoją obecność na każdym etapie zmagań zbrojnych o wolną Polskę.

W insurekcji kościuszkowskiej brali udział Dzieduszyccy, bracia Magdaleny Morskiej, właścicielki Zarzecza. Kampania napoleońska w 1809 roku wywołała w Jarosławiu taki entuzjazm, że wywieszono tutaj flagę z wizerunkiem orła białego. Związany z miastem Lech Czechowski, można rzec – z zawodu powstaniec, walczył w powstaniu listopadowym i wydarzeniach Wiosny Ludów, a w 1863 roku poprowadził z Galicji do Kongresówki zbrojny oddział ochotników. Powstanie wsparli także przedstawiciele lokalnego ziemiaństwa, w tym Zamoyscy i Dzieduszyccy.

Po upadku wielkich zrywów wolnościowych, nowe nadzieje w Polakach wzbudził konflikt światowych mocarstw w 1914 roku. Do czynu legionowego przyłączyły się oddziały złożone z mieszkańców miasta i okolic – w tym drużyna strzelców z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” pod dowództwem Serafina Dobrzańskiego.

W 1918 roku Jarosławianie odpowiedzieli na patriotyczny apel obrońców Lwowa, idąc rodakom na odsiecz. Poświęcenie i ofiarność Polaków walczących o wolność nie zostały zapomniane. Publikacja pani Zofii Kostki-Bieńkowskiej udowadnia, iż nasze miasto i region miało swój wkład w bieg „wielkiej” historii i że to także dzięki naszym, lokalnym bohaterom, Polacy rozdzieleni przez długie dziesięciolecia granicami trzech zaborów mogli w końcu zakrzyknąć „Vivat Niepodległa!”.

Wystawa powstała w ramach partnerskiego projektu „Serce w plecaku”, realizowanego przez Jarosławskie Stowarzyszenie “Ocalić Przeszłość dla Przyszłości” we współpracy z Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu.

Projekt „Serce w plecaku” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Projekt dofinansowano z budżetu Powiatu Jarosławskiego.