Poczet dawnych Jarosławian

Powiększ obraz

Od dziś na ogrodzeniu przed Zespołem Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego przy placu Bóżnic oglądać można nową wystawę plenerową przygotowaną wspólnie przez nasze muzeum i jarosławski Plastyk.

Wystawa jest częścią projektu “Poczet dawnych Jarosławian”, który powstał w ramach programu BARDZO MŁODA KULTURA, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Operatorem programu w województwie podkarpackim jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Osią, wokół której obracały się projektowe działania, uczyniono krótkie życiorysy XVII. wiecznych Jarosławian ze szczególnym uwzględnieniem postaci mało znanych lub zupełnie nieznanych, które nie odegrały wielkich ról historycznych, a zapisały się skromnie na kartach historii miasta.

Autorką portretów dawnych Jarosławian jest ANNA BOBOWICZ – uczennica (a obecnie już absolwentka) jarosławskiego Plastyka.

Pomysłodawcą pocztu jest Piotr Kaplita (Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich) we współpracy z Marceliną Witek (Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu).