Konferencja naukowa “Wokół przyrodniczych pasji Dzieduszyckich”

Powiększ obrazWokół przyrodniczych pasji Dzieduszyckich

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej stanowiącej punkt wyjścia do obchodów 200. rocznicy urodzin Włodzimierza Dzieduszyckiego sen. (1825–1899), twórcy Muzeum Przyrodniczego we Lwowie, która przypada w 2025 roku, która odbędzie się 10 września 2021 roku w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu w godz. od 9.00 do 17.00.

W programie konferencji znalazły się następujące referaty:

Pasje przyrodnicze rodziny Dzieduszyckich okiem historyka – prof. dr hab. Kazimierz Karolczak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;

Głośny pisarz niemiecki Alfred Döblin napisał po latach: musiałem dopiero do Lwowa przyjechać, aby się nauczyć, jak ptaki wiją gniazda. Uczył się tego w Muzeum Przyrodniczym im. Dzieduszyckich we Lwowie, pierwszej tego typu placówce na ziemiach polskich.
Przybywający do Lwowa uważali za swój obowiązek zobaczenie obok Panoramy Racławickiej i kilku starych budowli także Muzeum Przyrodniczego.

Z referatu prof. Kazimierza Karolczaka

Muzeum im. Dzieduszyckich a idea narodowego muzeum historii naturalnej – dr hab. Piotr Daszkiewicz z Instytutu Historii Nauki PAN i  Muséum national d’Histoire naturelle;

Muzeum im. Dzieduszyckich nie miało i ze względów oczywistych nie mogło mieć statusu narodowego muzeum historii naturalnej. Jednakże dzięki szerokiemu programowi badawczemu, obejmującemu całość dawnych ziem Rzeczypospolitej, staraniom o zachowanie w kraju cennych okazów i kolekcji oraz reprezentowania polskiej nauki poza granicami było niewątpliwie jedyną instytucją spełniającą pod zaborami taką rolę.

Z referatu dr hab. Piotra Daszkiewicza

Włodzimierz Dzieduszycki w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN (1949 – lata 1960.) – prof. dr hab. Maciej Luniak i Dominika Mierzwa-Szymkowiak z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN;

Wczoraj, dziś, jutro Muzeum Przyrodniczego we Lwowie – dr Taras Yanitsky – dyrektor Państwowego Muzeum Przyrodniczego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie;

Zbiory ornitologiczne w Muzeum Przyrodniczym we Lwowie – dr Andriy Bokotey z Państwowego Muzeum Przyrodniczego we Lwowie i Józef Hordowski z Arboretum i Zakładu Fizjografii Bolestraszyce;

Parki i ogrody wczoraj i dziś jako wyraz troski o przyrodę – dr hab. Narcyz Piórecki – dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach;

Związki Dzieduszyckich z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem – dr Magdalena Kwiecińska z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem;

Muzeum Dzieduszyckich i Muzeum Tatrzańskie – realizowane założenia u zarania tych dwóch instytucji są zbieżne i trudno by uznać to za przypadek. Wszak ówczesne środowisko naukowe tworzyło elitę dobrze ze sobą zaznajomioną. Wspólnie podróżowali po Galicji, z Krakowa do Lwowa i ze Lwowa w Tatry, by prowadzić naukowe badania, wspierać swoją wiedzą zakopiańskie i lwowskie muzeum, a zarazem interesowali się tatrzańską przyrodą i zdrowotnie korzystali z górskiego klimatu w Karpatach zarówno ich części zachodniej jak i wschodniej.

Z referatu dr Magdaleny Kwiecińskiej

Odpowiedzialne fotografowanie przyrody – Katarzyna Gubrynowicz Związek Polskich Fotografów Przyrody;

Dzieduszyccy i historia hodowli koni arabskich w Polsce – Krzysztof Czarnota – pisarz, trener i hodowca koni arabskich;

Na zakończenie konferencji odbędzie się dyskusja uczestników konferencji z prelegentami.

Konferencję poprzedzi uroczyste przekazanie na ręce rodziny nadanego pośmiertnie Izabeli Dzieduszyckiej odznaczenia „Zasłużony dla Podkarpacia” .

Organizatorzy konferencji: Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas, Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Gmina Zarzecze.

Partnerzy projektu: Fundacja Trzy Trąby, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Leśne, Powiat Przeworski, Powiat Jarosławski, Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, Centrum Kultury w Zarzeczu.