Rada Muzeum

Przy Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 10 członków. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego zgodnie z ustawą o muzeach.

Rada, zgodnie ze swoimi ustawowymi uprawnieniami, sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Kadencja jej członków trwa cztery lata. Rady działają przy muzeach państwowych i samorządowych, a takim właśnie jest jarosławska placówka.

Skład Rady Muzeum na kadencję 2019–2023

Prof. Sylwester Czopek – archeolog, muzealnik, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Przewodniczący Rady Muzeum.

Prof. Kazimierz Karolczak – historyk, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wiceprzewodniczący Rady Muzeum.

Tadeusz Chrzan – Poseł na Sejm RP, były Starosta Jarosławski.

Prof. Andrzej Chwalba – historyk i eseista, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kamil Dziukiewicz – Przewodniczący Komisji Promocji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Jarosławskiego.

Bożena Figiela – historyk sztuki, muzealnik, główny inwentaryzator Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Jan Jarosz – Dyrektor Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Dr Jan Kuca – historyk, regionalista, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mołodyczu.

Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia.

Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze.