Rada Muzeum

Przy Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 10 członków. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego zgodnie z ustawą o muzeach.

Rada, zgodnie ze swoimi ustawowymi uprawnieniami, sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Kadencja jej członków trwa cztery lata. Rady działają przy muzeach państwowych i samorządowych, a takim właśnie jest jarosławska placówka.

Skład Rady Muzeum na kadencję 2023–2027

Prof. Marian Wołkowski-Wolski – historyk, historyk sztuki, Przewodniczący Rady Muzeum.

Prof. Sylwester Czopek – archeolog, muzealnik, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wiceprzewodniczący Rady Muzeum.

Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski.

Prof. Kazimierz Karolczak – historyk, przedstawiciel Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas.

Jan Jarosz – Dyrektor Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Kamil Dziukiewicz – Przewodniczący Komisji Promocji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Jarosławskiego.

Marcin Zaborniak – prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

Barbara Szczygieł – dyrektor Centrum Kultury w Zarzeczu, przedstawiciel Gminy Zarzecze.

Bartosz Berestecki – prawnik.

Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia.