Kolejny koncert z cyklu

Czytaj więcej o: Kolejny koncert z cyklu

W minioną sobotę, 19 marca 2021 roku odbył się kolejny koncert z cyklu “Muzyka dawna w Jarosławiu”.

W renesansowym lamusie w Hawłowicach Górnych, w którym znajdują się między innymi najstarsze na Podkarpaciu malowidła ścienne o tematyce świeckiej, prawdopodobnie po raz pierwszy od ponad 300 lat znów zabrzmiały dźwięki muzyki.

Obiekt powstał w 2 połowie XV wieku z inicjatywy ówczesnego właściciela tej wsi, podstolego przemyskiego Aleksandra Próchnickiego herbu Korczak, jako prosta wieża mieszkalna, o co najmniej dwóch kondygnacjach nadziemnych. W okresie renesansu wieża została zmodernizowana i zapewne nieco rozbudowana przez kolejnego właściciela Stanisława Broniowskiego herbu Tarnawa. W związku z budową w pierwszej połowie XVIII w. nowego dworu, stary dwór zaczął pełnić funkcję gospodarczą. W późniejszym okresie rozebrano piętro. Dzisiejszą formę obiekt uzyskał w wieku XIX.

Czytaj więcej “Kolejny koncert z cyklu”

Muzeum Dziedzictwa Kresów

Czytaj więcej o: Muzeum Dziedzictwa Kresów

10 czerwca 2021 roku, w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyła się konferencja Akademii Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Było to kolejne spotkanie z kilkuletniego już cyklu debat i dyskusji zmierzających do powołania Muzeum Dziedzictwa Kresów.

Czwartkową debatę wieńczył ważny krok na drodze do zamierzonego celu. Po godzinie 16:00 podpisano „Akt Konfederacji Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”.

Czytaj więcej “Muzeum Dziedzictwa Kresów”

Nowe wydawnictwo muzealne

Czytaj więcej o: Nowe wydawnictwo muzealne

Już jest w sprzedaży książka pani Krystyny Kieferling “Magdalena Morska – szkice do portretu pani na Zarzeczu”.

Książka, osadzona w kontekście dziejów Galicji końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, przedstawia życiorys Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej – jej zainteresowania i inspiracje, które doprowadziły do powstania, otoczonego parkiem i ogrodami, Pałacu w Zarzeczu.

Czytaj więcej “Nowe wydawnictwo muzealne”

Komunikat

Czytaj więcej o: Komunikat

Ze względu na roboty budowlane związane
z rewitalizacją płyty rynku, w dniu 27 maja 2021 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich czynne dla zwiedzających będzie w godzinach 10:00 – 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Muzyka Dawna w Jarosławiu

Czytaj więcej o: Muzyka Dawna w Jarosławiu

15 maja 2021 odbył się w naszym Muzeum pierwszy koncert z cyklu “Muzyka Dawna w Jarosławiu”, który współorganizowany jest przez Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu oraz Województwo Podkarpackie.

Wystąpił zespół Orkiestra Czasów Zarazy.

Na program koncertu złożyły się utwory zapisane w polskich karczmach przez G. F. Telemanna, kiedy ten podróżował po Polsce z dworem hr. Promnitza (dworzanina króla Augusta II), oraz utwory z odkrytego w 1987 rękopisu zawierającego jego notatki muzyczne z lat 1717–1722, w tym m.in. 31 tańców polskich.

Czytaj więcej “Muzyka Dawna w Jarosławiu”

Komunikat

Czytaj więcej o: Komunikat

Informujemy, że w dniach 20-21 maja 2021 roku Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otwarte dla zwiedzających będzie w godzinach od 14:00 do 17:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Muzyka dawna zabrzmi w regionie

Czytaj więcej o: Muzyka dawna zabrzmi w regionie

15 maja 2021 roku o godzinie 19:00, koncertem w Wielkiej Izbie, rozpoczniemy cykl wydarzeń muzycznych, który współorganizujemy wraz ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu i Województwem Podkarpackim.

Połączone z komentarzami słownymi koncerty poruszać będą różnorodne zagadnienia muzykologiczne i historycznie, także w wymiarze lokalnym.

Czytaj więcej “Muzyka dawna zabrzmi w regionie”

Komunikat

Czytaj więcej o: Komunikat

Szanowni Państwo,

informujemy, że Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich czynne dla zwiedzających będzie od 7 maja 2021 od godziny 10:00.

Począwszy od tego dnia ekspozycja otwarta będzie od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy!

Serce w plecaku

Czytaj więcej o: Serce w plecaku

Z przyjemnością informujemy, że wraz z Jarosławskim Stowarzyszeniem “Ocalić Przeszłość dla Przyszłości” oraz Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu realizować będziemy projekt pod tytułem „Serce w plecaku” dofinansowany w ramach Programu dotacyjnego „Niepodległa”.

Czytaj więcej “Serce w plecaku”