Promocja książek o obronie Lwowa w 1918 roku

Powiększ obraz

W czwartek, 13 lipca o godzinie 17:00 w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbędzie się promocja dwóch opracowań autorstwa kpt. Stanisława Petrego (1885-1943), wydanych przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej: „Lwów 1918. Bitwa o Dworzec Główny” oraz „Naczelna Komenda Wojsk Polskich we Lwowie”. Obie książki to dzieła niezwykłe – powstałe w okresie 20-lecia międzywojennego opracowania naocznego świadka bitwy o Lwów. Po 90 latach w archiwum, te unikalne źródła historyczne są w końcu dostępne dla szerszego grona czytelników.

Kpt. Stanisław Petry (1885 – 1943) w czasie walk listopadowych 1918 r. był członkiem I Załogi Szkoły Sienkiewicza, a następnie zastępcą dowódcy kompani broniącej Kulparkowa – dzielnicy Lwowa. Na podstawie relacji uczestników i wielu niezachowanych dziś źródeł polskich i ukraińskich, autor opisał nieznany nam bliżej wymiar działań obrońców podczas zmagań polsko-ukraińskich we Lwowie w 1918 r. Opracowania stanowią niezwykłe uzupełnienie stanu wiedzy o jednym z najgłośniejszych wydarzeń okresu walk o granice odradzającej się Polski.

Serdecznie zapraszamy!