W oczekiwaniu na otwarcie

Powiększ obrazZegar

Szanowni Państwo!

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi władz państwowych od 4 maja mogą wznowić działalność niektóre instytucje kultury, w tym muzea. Działalność ta powinna być wznawiana stopniowo, w odpowiednim trybie i tempie, z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa. Wiele zależeć będzie od bieżącej oceny sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, jej rozwojem i skalą.

Muzeum, podobnie jak inne instytucje, musi dostosować się do nowej rzeczywistości. Jest to jednak proces trudny i złożony, w którym liczyć się musi przede wszystkim bezpieczeństwo – zarówno naszych pracowników, jak i zwiedzających.

Wytyczne dla instytucji kultury przewidują kilka faz, przygotowujących je na ponowne otwarcie w stanie epidemii COVID-19. Zgodnie z nimi należy m.in. ograniczyć ilość zwiedzających i zapewnić pomiędzy nimi bezpieczną odległość, a także środki ochrony osobistej (np. płyny odkażające) oraz zaniechać organizacji wydarzeń dla większej ilości osób (wernisaży, wykładów, spotkań, zwiedzania grupowego). Wprowadzenie takich rozwiązań odbywać się będzie po konsultacjach i w porozumieniu z inspektorem sanitarnym.

Prócz dbania o bezpieczeństwo ludzi, udostępnianie ekspozycji w salach muzealnych musi odbywać się również bez szkody dla zbiorów, na które mogą wpływać niekorzystnie np. środki odkażające. Dbanie o eksponaty i ich ochrona należy przecież do jednych z podstawowych zadań muzeum. W związku z tym istnieje potrzeba wyznaczenia odpowiednich tras zwiedzania.

Opracowanie i wdrożenie nowych zasad wymagać będzie czasu i odpowiedzialnych decyzji. Dlatego prosimy wszystkich Państwa o cierpliwość oraz wyrozumiałość. Wszystkie podjęte kroki powinny bowiem wynikać z troski o bezpieczeństwo nas wszystkich, wymagają zatem przemyślenia i przygotowania. O wszelkich działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Tymczasem nadal pozostajemy do Państwa dyspozycji, działając on-line. Zapraszamy na naszą stronę internetową oraz profil na facebooku, gdzie staramy się udostępniać na bieżąco nowe treści. Zachęcamy do ich śledzenia.

Przyświeca nam myśl, że muzeum to szczególne miejsce, które integruje pokolenia, uczy historii i szacunku do wspólnego dziedzictwa, będącego źródłem wartości. Z tych wartości czerpiemy wszyscy. To wyjątkowa rola społeczna tej instytucji. Nie możemy jednak dopuścić do sytuacji, w której udostępnienie przestrzeni muzealnych wywoła w opinii społecznej przekonanie o zwiększonym ryzyku zachorowania. Zdajemy sobie sprawę, że muzeum istnieje dla ludzi i to służenie ludziom stanowi istotę jego działalności, tym bardziej jednak powinniśmy teraz wykazać się odpowiedzialnością i rozwagą.

Sytuacja dla wszystkich jest trudna, jednak głęboko wierzymy, że uda nam się wspólnie wypracować rozsądne rozwiązania, które umożliwią funkcjonowanie muzeum i realizację jego podstawowych zadań w nowych warunkach, z jakimi przyszło się nam zmierzyć.

Dyrektor i Pracownicy
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich