Poczet dawnych jarosławian

Powiększ obraz

“Poczet dawnych jarosławian” powstał w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Pomysłodawcą pocztu i autorem życiorysów jest pracownik Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich – Piotr Kaplita, we współpracy z Marceliną Witek z Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.

Autorką portretów dawnych jarosławian jest Anna Bobowicz – absolwentka jarosławskiego Plastyka.

Wstawa przybliża życiorysy XVII. wiecznych jarosławian, ze szczególnie osób mało znanych, lub zupełnie nieznanych, które nie odegrały wielkich ról historycznych, a zapisały się skromnie na kartach historii miasta. Zechcieliśmy przedstawić ich jako tych, którzy również tworzyli Jarosław i jego bogactwo, uważali go za swoje miejsce na ziemi i związali z nim swoje losy. Tutaj spędzali czas chodząc po ulicach, spotykając się w karczmach i na nabożeństwach. Byli świadkami wielkich jarmarków czy napadów Diabła Łańcuckiego. Oglądali budowę wspaniałych świątyń, kamienic, ale też płakali po wielki pożarze roku 1625. Tutaj prowadzili interesy i tutaj patrzyli w niebo w czasie, gdy miasto przeżywało swój Złoty Wiek.