Jarosławskie Muzeum stawia na współpracę

Powiększ obraz

W bieżącym roku Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich rozwija programy współpracy, których przedmiotem jest między innymi konserwacja eksponatów muzealnych, wsparcie merytoryczne, a także promocja bogactwa kulturowego regionu. W ostatnich tygodniach podpisano aż cztery takie umowy: z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zamkiem Królewskim na Wawelu, a także Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki.

Współpraca jarosławskiego Muzeum z ASP w Warszawie rozpoczęła się jeszcze w 2022 roku. W ramach zadania badawczego w tamtejszej Pracowni Konserwacji i Restauracji Ceramiki przeprowadzono wówczas konserwację unikatowej renesansowej solniczki ze zbiorów Muzeum. W bieżącym roku do tej samej pracowni trafiły dwie secesyjne wazy z motywem tanecznego kręgu z 1907 roku, zaliczane do najsłynniejszych przykładów ceramiki projektowanej przez wybitnego krakowskiego rzeźbiarza i malarza Jana Szczepkowskiego (1878-1964).

Innych zadań dotyczyć ma nowo podjęta współpraca Muzeum z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach umowy, w kwietniu 2024 roku studenci historii sztuki będą odbywać praktyki w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, które jest oddziałem jarosławskiej placówki. Zarzeckie Muzeum mieści się w obrębie klasycystycznego założenia parkowo-pałacowego, które niegdyś uchodziło za jedne z najpiękniejszych w Galicji.

W grudniu b. r. rozpoczęły się wizyty studyjne pracowników jarosławskiego Muzeum na Zamku Królewskim na Wawelu, organizowane na mocy ostatnio podpisanego porozumienia pomiędzy placówkami. Podczas wyjazdów do Krakowa, jarosławscy muzealnicy będą uczyć się od pracowników jednego z największych muzeów w Polsce.

Muzeum w Jarosławiu znalazło się także w grupie muzeów działających wspólnie ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki w celu promocji dziedzictwa kulturowego Karpat oraz wzmacniania potencjału turystycznego regionu. Pierwsze spotkanie, w którym oprócz władz jarosławskiej placówki wzięli także dyrektorzy muzeów w Przeworsku, Sanoku i Leżajsku, odbyło się pod koniec listopada w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu.