“Wokół przyrodniczych pasji Dzieduszyckich”

Powiększ obraz

Miniony tydzień zawarł w sobie dwa niezwykle intensywne dni, spędzone w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.

9 września odbyło się sympozjum poświęcone Izabeli Dzieduszyckiej oraz Adamowi Pietrzakowi – współtwórcom Przymierza Rodzin, dzień później zaś konferencja zatytułowana „Wokół przyrodniczych pasji Dzieduszyckich”, która zainaugurowała obchody 200. rocznicy urodzin Włodzimierza Dzieduszyckiego, wielkiego przyrodnika i kolekcjonera.

Wysłuchaliśmy wielu ciekawych referatów i wystąpień. W programie konferencji znalazły się następujące referaty:


Pasje przyrodnicze rodziny Dzieduszyckich okiem historyka – prof. dr hab. Kazimierz Karolczak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
Muzeum im. Dzieduszyckich a idea narodowego muzeum historii naturalnej – dr hab. Piotr Daszkiewicz z Instytutu Historii Nauki PAN i  Muséum national d’Histoire naturelle;
Włodzimierz Dzieduszycki w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN (1949 – lata 1960.) – prof. dr hab. Maciej Luniak i Dominika Mierzwa-Szymkowiak z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN;
Wczoraj, dziś, jutro Muzeum Przyrodniczego we Lwowie – dr Taras Yanitsky – dyrektor Państwowego Muzeum Przyrodniczego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie;
Zbiory ornitologiczne w Muzeum Przyrodniczym we Lwowie – dr Andriy Bokotey z Państwowego Muzeum Przyrodniczego we Lwowie i Józef Hordowski z Arboretum i Zakładu Fizjografii Bolestraszyce;
Parki i ogrody wczoraj i dziś jako wyraz troski o przyrodę – dr hab. Narcyz Piórecki – dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach;
Związki Dzieduszyckich z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem – dr Magdalena Kwiecińska z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem;
Odpowiedzialne fotografowanie przyrody – Katarzyna Gubrynowicz Związek Polskich Fotografów Przyrody;
Dzieduszyccy i historia hodowli koni arabskich w Polsce – Krzysztof Czarnota – pisarz, trener i hodowca koni arabskich;

Nie zabrakło dyskusji. Wydarzenie uświetnił wernisaż wystaw fotografii krajobrazu i koni arabskich oraz kompozycji kwiatowych inspirowanych grafikami z teki Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej.