Wizyta studentek ze Lwowa

Powiększ obraz

5 lipca 2022 roku nasze Muzeum odwiedziła grupa studentek historii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki wraz z Panią docent Natalią Bilas. Studentki wzięły udział w badaniach wykopaliskowych na grodzisku scytyjskiego kręgu kulturowego w Chotyńcu w powiecie jarosławskim. Prace archeologiczne na tym niezwykłym stanowisku już od kilku lat prowadzą naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wyniku badań w Chotyńcu odsłonięto ślady fortyfikacji oraz pozostałości po specyficznych obrzędach, pozostawionych przez ludy związane ze starożytnym plemieniem Scytów. Niewielkie skupisko osiedli na pograniczu ziemi jarosławskiej i przemyskiej, skupionych wokół grodziska w Chotyńcu, stanowiło najdalej na północny zachód wysunięty obszar zamieszkały przez plemiona należące do tego kręgu kulturowego w VII-V/IV w. p. n. e.

Wizyta Gości z Ukrainy w naszym muzeum była okazją do poznania dawnej i mniej odległej historii Jarosławia i regionu. O naszych wystawach opowiedział w języku ukraińskim nasz pracownik dr Rafał Kolano. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się niedawno otwarta wystawa “Archeologiczne skarby Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich”. Studentki znalazły czas na także i na wykonanie własnych pocztówek z Jarosławia oraz pamiątkowe zdjęcia.

Fot. Łukasz Śliwiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.