Wielki Strajk Chłopski w powiecie jarosławskim. 15-25 sierpnia 1937

Powiększ obraz

W deszczową niedzielę 15 sierpnia 1937 roku na wiecu z okazji Święta Czynu Chłopskiego w Jarosławiu proklamowany został strajk, obejmujący niemal cały obszar Rzeczypospolitej. Na 10 dni, od 15 do 25 sierpnia 1937, chłopi zaprzestali większości prac polowych, zabarykadowali drogi wyjazdowe z wsi oraz wstrzymali sprzedaż żywności i innych produktów do miast. Akcja protestacyjna miała za zadanie zwrócenie uwagi na złą sytuację chłopów oraz wyrażenie sprzeciwu dla autokratycznej polityki rządu sanacyjnego. Wielki Strajk Chłopski, w którym wzięło udział kilka milionów osób, jest uznawany za największą manifestację polityczną w Polsce w okresie międzywojennym.

W tym roku przypada 85. rocznica wydarzeń z sierpnia 1937 roku, kiedy ziemia jarosławska znalazła się w centrum ogólnopolskiej manifestacji chłopów i ruchu ludowego. Wielu mieszkańców naszych terenów udział w strajku przypłaciło więzieniem lub innymi represjami. Brutalne działania policji w Muninie i Majdanie Sieniawskim, mające na celu wymuszenie zakończenia protestu, pozostawiły wielu rannych i zabitych. Wystawa plenerowa Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, pokaże nie tylko przebieg Wielkiego Strajku Chłopskiego w powiecie jarosławskim, ale także przyczyny, przebieg i przygotowania do tej monumentalnej manifestacji siły ruchu ludowego. Tekstom historycznym towarzyszą unikalne fotografie, pochodzące zarówno z kolekcji archiwalnych i muzealnych, jak i prywatnych zbiorów Iwony Pichitko i Mirosława Krupy, który jest inicjatorem idei przywrócenia pamięci o największej akcji protestacyjnej II Rzeczypospolitej w naszym mieście.

Kuratorzy wystawy: Zofia Kostka-Bieńkowska, starszy kustosz, dr Rafał Kolano; przy współpracy z Mirosławem Krupą

Plakat: Łukasz Śliwiński (Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich)

Fotografie wystawy: MB (Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich)