Promocja książki o Scytach na ziemi jarosławskiej i przemyskiej

Powiększ obraz

W wtorek, 29 listopada, w naszym Muzeum odbyło się seminarium naukowe, połączone z promocją książki „Osada społeczności scytyjskiego kręgu kulturowego w Hruszowicach, stan. 2, jako element tzw. aglomeracji chotynieckiej”. Książka powstała dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Scytowie to wojowniczy lud koczowników, który przybył do Europy ze stepów Azji na przełomie VIII i VII wieku p.n.e. Plemiona scytyjskie podbiły tereny dzisiejszej Ukrainy i prowadziły kontakty handlowe z koloniami greckimi na wybrzeżu Morza Czarnego. Dzięki temu, wiele informacji o zwyczajach tych ludów zachowało się w dziełach greckich historyków, w tym w słynnych Dziejach Herodota napisanych po 450 r. p. n. e. Scytów można znaleźć także w Biblii, gdzie opisywani są jako waleczni konni łucznicy, których „kołczan jest jak grób otwarty”.

Pod koniec VII wieku przed Chrystusem ludy związane ze scytyjskim kręgiem kulturowym przybyły do wschodniej części dzisiejszego województwa podkarpackiego. W Chotyńcu w powiecie jarosławskim migranci ze wschodu zbudowali wielki gród – osiedle obronne otoczone wałami. Wokół grodziska w Chotyńcu powstał także szereg mniejszych osiedli, które nie miały charakteru obronnego. Ich przykładem jest osiedle Hruszowicach. Książka, napisana przez zespół naukowców z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, jest pierwszą publikacją poświęconą tego typu stanowiskom scytyjskiego kręgu kulturowego z obszaru Polski.

Licznie zgromadzeni na spotkaniu miłośnicy archeologii wysłuchali dwóch referatów. Seminarium rozpoczęło omówienie wyników badań archeologicznych w Hruszowicach, przedstawione przez Autorów książki: dr Joannę Adamik-Proksę, mgr Ewelinę Ocadrygę-Tokarczyk, mgr Tomasza Tokarczyka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego), dr Wojciecha Rajpolda (Muzeum Zamkowe w Sandomierzu) oraz dr Marcina Burghardta (Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich). W następnej kolejności, dr Marcin Burghardt oraz mgr Magdalena Krzemińska z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej opowiedzieli o scytyjskich zabytkach w zbiorach przemyskiej instytucji. W spotkaniu uczestniczyli także prof. dr hab. Sylwester Czopek – kierownik zespołu badającego grodzisko w Chotyńcu oraz rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak, prof. UR – dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Seminarium zakończyła sesja pytań do zgromadzonych na sali archeologów. Ogromną popularnością cieszyła się także możliwość dotknięcia i obejrzenia kopii scytyjskich zabytków z Chotyńca i Hruszowic, które zazwyczaj służą jako materiały edukacyjne na lekcjach muzealnych w naszym Muzeum.

Tekst i zdjęcia: ES / Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich