Nasze Muzeum będzie współpracować z CKZiU

Powiększ obraz

We wtorek, 10 stycznia, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy i wzajemnej promocji Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. Na mocy partnerstwa dwóch instytucji, uczniowie klas o profilu budowlanym i elektroenergetycznym tej placówki będą mogli odbywać praktyki zawodowe w naszym Muzeum. Przy podpisaniu porozumienia obecny był także Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot. Powiat Jarosławski jest Organizatorem Muzeum oraz Organem Prowadzącym CKZiU.

Uczniowie będą wykonywali prace rewitalizacyjne we wzniesionej w XVI wieku kamienicy Orsettich – siedzibie naszego Muzeum.

– Bardzo cieszy mnie dzisiejsze porozumienie – mówi Joanna Gierczak – dyrektor CKZiU w Jarosławiu. – Zawsze bardzo zależy mi na tym, żeby uczniowie kierowanej przeze mnie szkoły zdobywali potrzebne doświadczenie zawodowe w ciekawy sposób. Dzisiejsze porozumienie z Muzeum właśnie to umożliwia. Niezwykle istotne jest także, że praktyki będą odbywane w rzeczywistych warunkach pracy, a nie w pracowniach czy salach lekcyjnych. Dla uczniów jest prawdziwym zaszczytem, że będą mogli uczyć się właśnie w kamienicy Orsettich – jednym z symboli Jarosławia.

– Nie mam wątpliwości, że uczniowie CKZiU sprostają wszystkim zaplanowanym zadaniom – opowiada Konrad Sawiński, p. o. Dyrektora Muzeum w Jarosławiu. – Na pewno prace w zabytkowej kamienicy będą różnić się od wcześniejszych praktyk odbywanych przez uczniów, ponieważ wszystkie działania będą przebiegać we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu. Porozumienie z CKZiU wpisuje się w przygotowania naszego Muzeum do obchodów 100 lat działalności, które czekają nas już za dwa lata – w 2025 roku.

– Bardzo miło się ogląda, jak dwie instytucje samorządowe współpracują ze sobą, i to w taki sposób, że obie strony odnoszą z tego korzyści – mówi Starosta Stanisław Kłopot.

Fotografie: Łukasz Śliwiński / Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich