Katalog wystawy “Na pograniczu … Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej”

Powiększ obraz

Wystawa „Na pograniczu… Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej” opowiada o tym, co działo się w okolicach Jarosławia, Radymna i Pruchnika od najwcześniejszych śladów działalności ludzkiej w regionie (ok. 20 tysięcy lat temu) aż do późnego średniowiecza (koniec XV w.). Ten ogromny przedział czasu został przedstawiony przez pryzmat zabytków archeologicznych – przedmiotów wykonanych i użytkowanych przez dawnych mieszkańców tych terenów.

Katalog wystawy otwiera krótki rozdział poświęcony archeologii i sposobach badania przez tą naukę dziejów człowieka. Kolejne rozdziały książki odpowiadają kolejnym segmentom ekspozycji – gablotom wraz z towarzyszącymi im elementami graficznymi. Każdy z rozdziałów otwiera krótki zarys dziejów Polski południowo-wschodniej w danym odcinku czasu. W ten sposób książka ta może pełnić również funkcję przewodnika po najdawniejszej przeszłości ziemi jarosławskiej. Uzupełnieniem części opisowej rozdziałów Katalogu są fotografie oraz krótkie opisy zabytków prezentowanych na wystawie, ułożone zgodnie z ich lokalizacją w obrębie gablot.

Wersja elektroniczna Katalogu jest udostępniona do bezpłatnego pobrania. Egzemplarze książki trafią do podmiotów edukacyjnych, bibliotek publicznych, domów seniora oraz stowarzyszeń i jednostek zajmującym się ochroną i promowaniem dziedzictwa kulturowego ziemi jarosławskiej

Projekt „Stworzenie wystawy stałej „Na pograniczu…Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej” został dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.