Kamienica Orsettich nabiera blasku

Powiększ obraz

Zakończył się pierwszy etap rewitalizacji elewacji kamienicy Orsettich – siedziby jarosławskiego muzeum. Budynek, wzniesiony pod koniec XVI wieku, jest jednym z najcenniejszych zabytków „złotej ery” mieszczaństwa w historii I Rzeczypospolitej. Zrekonstruowano tzw. strefę cokołową oraz charakterystyczne przypory.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 120 tys. złotych, sfinansowany zaś był ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i budżetu Powiatu Jarosławskiego. Prace rozpoczęły się we wrześniu, zakończyły ostatniego dnia października, zaś formalny odbiór nastąpił 18 listopada.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym, czyli Podkarpackiemu Konserwatorowi Zabytków Beacie Kot, Staroście Jarosławskiemu Stanisławowi Kłopotowi, wykonawcy Zbigniewowi Cebulakowi i inspektorowi nadzoru Lesławowi Lorynowiczowi. Warto także podkreślić pracę przedstawiciela WUOZ Przemysława Gęsiorskiego i autorki koncepcji rewitalizacji, czyli Halszki Granek-Smarzewskiej. Nie zapominam również o moim zespole muzealnym, z którym wspólnie tworzymy przyszłość jarosławskiego muzeum – mówi Konrad Sawiński, p.o. dyrektora Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

Kolejnym etapem prac ma być rewitalizacji całej elewacji, którą jest zaplanowana na przyszły rok. To zadanie szacunkowo wyniesie ponad milion złotych i aby było możliwe do realizacji, zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Fotografie: ES / Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich