Europejskie Dni Archeologii

Powiększ obraz

Takiego wydarzenia w Jarosławiu jeszcze nie było! Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, jako jedyna instytucja na Podkarpaciu, znalazło się w elitarnym gronie instytucji, które wzięły udział w obchodach Europejskich Dni Archeologii.

Stało się to doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku pracy kilku pokoleń muzealnych archeologów.

Warsztaty “Archeologiczne abecadło” wprowadziły najmłodszych w elementarz pracy archeologa. Kolejne dały zaś dzieciom niepowtarzalną okazję do pomalowania swoich własnych “renesansowych” kafli.

Odbyły się również wykłady. W piątek 17 czerwca pracownik muzeum, dr Marcin Burghardt wygłosił wykład zatytułowany Między Wschodem a Zachodem. Scytowie na ziemi jarosławskiej, a mgr Monika Broszko przedstawiła zebranym rezultaty badań archeologicznych prowadzonych na jarosławskim rynku w latach 2020-2021.

W sobotę 18 czerwca dr Dariusz Król (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) odpowiadał na pytanie czy Wysoczyzna Kańczucka to neolityczne Eldorado, przedstawiając zebranym niezwykle ciekawe wyniki badań prowadzonych na tym terenie w ostatnich latach. Na zakończenie zaś mgr Sylwia Jędrzejewska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) mówiła o śladach wczesnośredniowiecznych Słowian w okolicach Jarosławia.  

Cyklom wykładowym towarzyszyła specjalnie przygotowana wystawa prezentująca największe skarby kolekcji archeologicznej muzeum (wystawa eksponowana w Wielkiej Izbie muzeum nadal dostępna jest dla zwiedzających). Dodatkowo, na mur muzeum od strony ulicy Trybunalskiej powróciła wystawa planszowa „Wrota Scytii”, poświęcona jednemu z najbardziej niezwykłych odkryć archeologicznych ostatnich lat.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.