Dofinasowanie remontu elewacji Muzeum od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków!

Powiększ obraz

90 tys. zł. to kwota dofinansowania, którą otrzymało Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich na
2. etap rewitalizacji elewacji tej jednej z najpiękniejszych mieszczańskich kamienic renesansowych
w Polsce. Pieniądze pochodzą z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i zostały przyznane drugi rok z rzędu.

Podkarpacki Konserwator Zabytków w tym roku wsparł dwie nasze inwestycje przy zabytkach powiatowych – uzupełnia informacje o wynikach konkursu starosta jarosławski Stanisław KłopotTo bardzo dobra wiadomości dla muzeum, którego organizatorem jest Powiat Jarosławski. Dodatkowo trzeba także pamiętać o kolejnych 50. tys., które otrzymaliśmy na kolejny etap prac w budynku przy ul. Tarnowskiego, czyli tam, gdzie będzie siedziba Powiatowego Ogniska Baletowego – dodaje starosta.

W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od WUOZ oraz wsparciu finansowemu udzielonemu przez Powiat Jarosławski (w sumie 117 tys. zł) udało się przeprowadzić konserwację dolnej części elewacji kamienicy Orsettich. Zakres prac w tym roku będzie ustalony dokładnie po rozstrzygnięciu konkursu w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym muzeum wnioskowało o ponad milion złotych na ten sam cel. Wyniki będą znane w najbliższych tygodniach.