Digitalizacja eksponatów w Jarosławiu i Zarzeczu

Powiększ obraz

Od czwartku, 13 października, w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich i Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu trwa digitalizacja wybranych eksponatów. Akcja potrwa kilka dni. Sfotografowane i zeskanowane zabytki wzbogacą kolekcję wirtualnego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Portal internetowy Muzeum, poświęcony propagowaniu spuścizny Kresów Wschodnich, został stworzony przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa.

Projekt obejmie aż 287 eksponatów naszego muzeum, przechowywanych zarówno w kamienicy Orsettich, jak i pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu. Wśród nich znajdą się między innymi oryginalne meble i wyposażenie pałacu w Zarzeczu, pamiętające czasy pierwszej właścicielki hrabiny Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej, oraz XVI- i XVII-wieczne portrety właścicieli Jarosławia – Zofii z Odrowążów Tarnowskiej Kostkowej, księżnej Anny Ostrogskiej czy hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Odwzorowania cyfrowe zyskają także przedmioty o trudnej do oszacowania wartości dla historii Jarosławia, takie jak XVII-wieczne miecze katowskie, przywileje Anny Ostrogskiej i króla Jana III Sobieskiego, a także obesłania, chorągwie i bogato zdobione skrzynie cechowe z XVII-XIX wieku. Nie zabraknie także unikalnych, choć mało znanych eksponatów, takich jak fresk z przedstawieniem Chrystusa Pantokratora zdjęty ze sklepienia piwnicy kamienicy przy ul. Sobieskiego 9 w Jarosławiu.

Digitalizacja zabytków będzie wykonana przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod. Płaskie przedmioty, takie jak obrazy czy dokumenty, zostaną sfotografowane lub zeskanowane w 2D, natomiast w przypadku obiektów przestrzennych, tj. rzeźb, mebli i wyrobów rzemiosła artystycznego, zostanie zastosowana technika fotografii obrotowej 360 stopni lub skanowania 3D. Trzy zabytkowe starodruki z XVII wieku zostaną zeskanowane strona po stronie, co umożliwi ich czytanie w formie cyfrowej.

Eksponaty jarosławskiego muzeów wzbogacą katalog zbiorów i kolekcje tematyczne portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Obecnie, na stronie internetowej udostępnione są już katalogi zabytków z Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum-Zamku w Łańcucie oraz Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. Oprócz cyfrowych wizerunków obiektów, na portalu znajdą się informacje o ich historii, pochodzeniu czy technice wykonania. Wirtualną kolekcję eksponatów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich i Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu na portalu kresymuzeum.pl będzie można zwiedzać już w przyszłym roku.

Zdjęcia: K. Szarek / Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu; E. Sieradzka / Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich