C.K. koncert i wykład

Powiększ obraz

W minioną sobotę, 24 lipca, na dziedzińcu Kamienicy Orsettich odbył się kolejny koncert z cyklu “Muzyka Dawna w Jarosławiu”.

Program “Walczyk, sztajer, kołomyjka. Muzyka C.K. garnizonów galicyjskich” przygotowany został specjalnie na tę okazję przez muzyków i śpiewaków związanych ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu.

Wykonano utwory śpiewane niegdyś przez żołnierzy armii austro-węgierskiej w różnych wersjach językowych: polskiej, węgierskiej, słowackiej, łemkowskiej czy ukraińskiej. Z frontów i z koszar „ułanki” (taką nazwę noszą owe pieśni m.in. w okolicach Przeworska i Jarosławia) przywędrowały na galicyjską wieś, gdzie wchłonął je ludowy repertuar. W ten sposób przetrwały do dziś. Niektóre z nich można spotkać w funkcji obrzędowych śpiewów życzących, inne, zwłaszcza te z motywem zdrady niewiernej kochanki i kary wymierzonej ręką mściciela lub będącej sprawą sił nadprzyrodzonych, zasiliły zbiór tradycyjnych ballad. Jako piosenki o miłości pozbawione odniesień patriotyczno-religijnych oraz naturalistycznych opisów żołnierskiej doli, pieśni rekruckie przenikały do repertuaru powojennych zespołów pieśni i tańca, a stamtąd do zeszytów spisywanych przez członkinie kół gospodyń wiejskich. Melodie o „wojskowej” proweniencji można było usłyszeć wśród polek, sztajerów i walców, w takt których tańcowano na zabawach, ale również wśród kolęd i pastorałek śpiewanych w domach i w kościołach…

Koncert poprzedzony był wykładem pani Zofii Kostki-Bieńkowskiej na temat garnizonu Jarosław, który był czwartym co do wielości garnizonem wojskowym w Galicji i wywarł wielki wpływ na współczesny kształt miasta.

Organizatorami koncerty byli Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu, Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Województwo Podkarpackie przy finansowym wsparciu Narodowego Centrum Kultury.