1939. Dwie okupacje

Powiększ obraz

W osiemdziesiątą rocznicę zakończenia kampanii wrześniowej w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich zaprezentowaliśmy wystawę „1939. Dwie okupacje”. Zaprosiliśmy zwiedzających do podróży w czasie, którą rozpoczynamy od okresu międzywojennego. Na wstępie trafiamy do klasy szkolnej sprzed września 1939 roku, w której wszystko jest przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dalej przechodzimy do mieszkania w którym na stolikach leży Tygodnik Jarosławski z 27 sierpnia 1939, a ściany wypełnione są fotografiami z lata 1939 roku. Całość pozwala zapoznać się z myślami jakie dominowały wówczas wśród naszych przodków.

W kilku krokach przenosimy się do zupełnie innej rzeczywistości. Mroczne pomieszczania prezentują tułaczkę ludności cywilnej po ataku niemieckim i rosyjskim na Polskę. Kobiety z dziećmi, wózkami wypełnionymi bagażami oraz żołnierze z rozbitych oddziałów starają się znaleźć bezpieczne miejsce w pogrążonym w chaosie kraju, a wąska ścieżka miedzy nimi, zmusza by niemal ramię w ramie, tuż przed lufami niemieckich karabinów, podążać z uciekinierami w nieznanym kierunku w poszukiwaniu utraconego przed kilku dniami pokoju.

Trzecią część wystawy stanowiła prezentacja fotografii z okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej. Poczynając od września 1939 kończąc na ofensywie III Rzeszy na ZSRS. Całość dopełniały gabloty z unikatowymi dokumentami obrazującymi życie codzienne w trakcie okupacji.

Wystawa ta nie miała by takiego wymiaru bez wsparcia wielu instytucji jaki i mieszkańców regionu, wykorzystane eksponaty pochodzą ze zbiorów:

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

Narodowego Archiwum Cyfrowego

Szkoły Podstawowej w Mołodyczu

Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej – 24 Jarosławska Dywizja Piechoty – Garnizon Jarosław

Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

Nadleśnictwa Jarosław

Adama Boruty

Mariana Wacława Bednarza

Przemysława Chorążykiewicza

Barbary Chronowskiej

Jerzego Czechowicza

Zdzisława Domino

Dawida Dusiło

Przemysława Gęsiorskiego

Tadeusza Gołdasza

Zofii Górskiej

Teresy Jędruch

Heleny Kępskiej

Michała Maca

Aleksandry Naskręskiej

Janiny Ostrowskiej

Stanisława Pelca

Lucyny Pieli

Zbigniewa Poręby

Janusza Szynala

Anny Szumińskiej

Tomasza Turonia