facebook

Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu - wczoraj i dziś.
Od 26 listopada 2012 roku w sali wystaw Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, prezentowana jest wystawa
pt. Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu - wczoraj i dziś. Projekt został zrealizowany w oparciu o dokumentację fotograficzną sporządzoną do inwentaryzacji architektoniczno konserwatorskiej, opracowanej przez P. P. Pracownię Konserwacji Zabytków o/Rzeszów. Wykorzystane zdjęcia pochodzą ze zbiorów Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Celem wystawy jest pokazanie losów zabytkowego Pałacu Dzieduszyckich, na przełomie lat 70. i 80. XX w. Uzupełnieniem ekspozycji są starsze zdjęcia dokumentujące stan obiektu w roku 1938. Zwiedzając cały zespół pałacowo – parkowy, odwołując się jednocześnie do archiwalnych zdjęć z wystawy, mamy możliwość prześledzenia i porównania zmian jakie zachodziły w jego wyglądzie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania wystawy.

pobierz Mini katalogpa