facebook

Muzeum zajmuje pięć sal na I piętrze urządzonych w części zgodnie z ich pierwotnym wystrojem z 1 ćwierci XIX wieku, w części poświęconych dziejom rodu - ze szczególnym uwzględnieniem działalności I ordynata Włodzimierza Dzieduszyckiego. W rotundzie na I piętrze pokazane zostały obiekty pochodzące z pierwotnego wyposażenia pałacu (po wojnie przechowywane były w Muzeum w Jarosławiu) i właśnie dzięki nim udało się odtworzyć atmosferę tamtych czasów. W salach na parterze i na korytarzu I p. eksponowane są – dostarczone przez Związek Rodowy Dzieduszyckich h. Sas – portrety (barwne reprodukcje fotograficzne) Dzieduszyckich i spokrewnionych z nimi przedstawicieli innych rodów.

plzwid

pa