Wystawa stała “Na pograniczu… Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej”

Powiększ obraz

Od 23 czerwca Muzeum w Jarosławiu zaprasza w niezwykłą podróż przez prawie 20 tysięcy lat dziejów człowieka na ziemi jarosławskiej – od czasu łowców reniferów schyłkowej epoki lodowcowej aż do średniowiecznego miasta!

Ziemia jarosławska – położona w obrębie naturalnych szlaków komunikacyjnych: Bramy Przemyskiej oraz doliny Sanu – od tysięcy lat jest miejscem nieustannego krzyżowania impulsów płynących na osi wschód-zachód i północ-południe. Ślady odwiecznego mieszania się tutaj rozmaitych kultur i tradycji zachowały się w postaci niezwykłych znalezisk archeologicznych z regionu, które w wielu przypadkach nie mają swojego odpowiednika w pozostałej części Polski.

Nowa wystawa stała „Na pograniczu… Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej” opowiada o tym, co działo się w okolicach Jarosławia, Pruchnika i Radymna od najwcześniejszych śladów działalności ludzkiej w regionie (ok. 20 tysięcy lat temu) aż do późnego średniowiecze (koniec XV w.). Ten ogromny przedział czasu został ukazany przez pryzmat zabytków archeologicznych – przedmiotów wykonanych i użytkowanych przez dawnych mieszkańców tych terenów.

Prezentowane na wystawie zabytki pochodzą z kolekcji Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, a także zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Kuratorzy wystawy: dr Elżbieta Sieradzka-Burghardt, dr Marcin Burghardt

Projekt „Stworzenie wystawy stałej „Na pograniczu…Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej” został dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wydarzenie objął honorowym patronatem Starosta Jarosławski Kamil Dziukiewicz. Patronem medialnym wystawy jest magazyn popularnonaukowy Archeologia Żywa.