Wystawa “Na pograniczu… Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej” już otwarta!

Powiększ obraz

Ponad 700 eksponatów datowanych od schyłkowej epoki lodowcowej (ok. 20 tysięcy lat temu) aż do późnego średniowiecza (XV w.) można obejrzeć na nowej wystawie stałej „Na pograniczu… Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej” w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. – To niezwykła okazja, aby przenieść się w czasie w fascynujący świat pradziejów regionu – mówią kuratorzy wystawy dr Elżbieta Sieradzka-Burghardt i dr Marcin Burghardt.

– Ziemia jarosławska – położona w obrębie naturalnych szlaków komunikacyjnych: Bramy Przemyskiej oraz doliny Sanu – od tysięcy lat jest miejscem nieustannego krzyżowania impulsów płynących na osi wschód-zachód i północ-południe – opowiada dr M. Burghardt. – Z tej obserwacji zrodził się tytuł wystawy.

Dr E. Sieradzka-Burghardt dodaje, że „ślady odwiecznego mieszania się tutaj rozmaitych kultur i tradycji zachowały się w postaci niezwykłych znalezisk archeologicznych z regionu, które w wielu przypadkach nie mają swojego odpowiednika w pozostałej części Polski. Wiele z tych zabytków będzie można oglądać na otwieranej wystawie”.

– Poczynione w ostatnich 20 latach odkrycia archeologiczne w okolicach Jarosławia nie raz przynosiły ze sobą konieczność napisania na nowo syntezy dziejów tych terenów, ale i całej Europy środkowo-wschodniej – mówi dr M. Burghardt. – Chcemy pokazać niezwykłe bogactwo ludów, które niegdyś zamieszkiwały te ziemie i pokazać, co jest dla nich wyjątkowe.

– Na wystawie będzie można zobaczyć m. in. najstarszy sztylet wykonany z metalu odkryty w Polsce południowo-wschodniej oraz rekonstrukcję stroju i wyposażenia scytyjskiego wojownika z okolic Chotyńca k. Jarosławia – zachęca dr. M. Burghardt – W VII w. p.n.e. grodzisko w Chotyńcu zostało wzniesione przez przybyłe ze wschodu grupy ludności związane ze starożytnym plemieniem Scytów. W ten sposób, tereny dzisiejszego powiatu jarosławskiego we wczesnej epoce żelaza stanowiły łącznik pomiędzy obszarami dzisiejszej Polski a światem antycznym.

Prace nad wystawą trwały 2 lata. Ich koszt wyniósł ponad 250 tys. zł. Prezentowane zabytki pochodzą z kolekcji Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, a także zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Fundacją Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

– Ekspozycji towarzyszy obszerny katalog, który służy także jako kieszonkowy przewodnik po najstarszych dziejach ziemi jarosławskiej – dodaje dr E. Sieradzka-Burghardt.

– W ciągu prawie 100 lat funkcjonowania jarosławskiego muzeum, instytucja ta nie miała wystawy stałej, na której w sposób tak kompleksowy prezentowane były pradzieje i średniowiecze regionu – informuje Dyrektor Muzeum Konrad Sawiński. – Nowa wystawa archeologiczna będzie stanowić doskonałe wprowadzenie do pozostałych ekspozycji stałych placówki.

Projekt „Stworzenie wystawy stałej „Na pograniczu…Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej” został dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wydarzenie objął honorowym patronatem Starosta Jarosławski Kamil Dziukiewicz. Patronem medialnym wystawy jest magazyn popularnonaukowy Archeologia Żywa.

Fotografie: Łukasz Śliwiński / Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich