facebook

wit

Izba Tradycji, zwana Witosówką to specjalne miejsce gdzie zostały zebrane przedmioty codziennego użytku, pochodzące z drugiej połowy XX wieku. Witosówkę zorganizowano przy Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu. Udało się tam "wyczarować" miejsce, w którym czas się zatrzymał, gdzie "czuć" obecność naszych przodków.
Przedwsięwzięcie to ma na celu ocalić od zapomnienia dawne narzędzia rolnicze, przedmioty gospodarstwa domowego, stare obrazy, naczynia ceramiczne i rękodzieło artystyczne.

Witosówkę można zwiedzać od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00, a także podczas dyżurów w Muzeum im. Dzieduszyckich
w Zarzeczu.
pa