Solidarność w Jarosławiu. W 40. Rocznicę powstawania NSZZ „Solidarność”

Powiększ obrazSolidarność w Jarosławiu

NSZZ „Solidarność” odegrał decydującą rolę w historii Polski i Europy kładąc kres narzuconemu nam systemowi komunistycznemu. Zmienił też wszystko w życiu lokalnych społeczności poprzez aktywizację i upodmiotowienie tysięcy ludzi, którzy zbudowali autentyczną wspólnotę i nowy porządek społeczno-polityczny. Wyzwolił ogromny potencjał narodu zmarnowany przez lata trwania opresyjnego systemu politycznego.

W jubileuszowym roku 40-lecia powstania „Solidarności” Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich wspólnie z Regionem Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” i Starostwem Powiatowym w Jarosławiu zorganizowało wystawę plenarną poświęconą narodzinom i działalności „Solidarności” w Jarosławiu i jej wpływowi na bieg lokalnej historii.

Zaprezentowany na wystawie materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Archiwum Państwowego w Przemyślu i od działaczy związkowych, którzy życzliwie odpowiedzieli na nasz apel w sprawie zbiórki solidarnościowych dokumentów i pamiątek. Wystawę można obejrzeć przy Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich na ulicy Trybunalskiej oraz na dziedzińcu klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Jarosławiu.

Wystawową narrację tworzy kilkanaście „obrazów” przedstawiających sytuację Jarosławia w PRL-u, historię protestów robotniczych przed 1980 rokiem, rolę Kościoła Katolickiego w walce o demokrację, narodziny i działalność NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu, powstanie Solidarności Rolników Indywidualnych, a następnie codzienną pracę związkową i walkę o prawa pracownicze i związkowe, a także niezależną prasę i wydawnictwa, stan wojenny, obozy internowania i wybory 1989.