“Solidarność” 40. lat historii

Powiększ obraz"Solidarność" 40. lat historii

„Solidarność” zmieniła oblicze Polski i Europy. Powstała dzięki determinacji i oporowi Polaków przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Narodziła się w walce o wolność, suwerenność, prawdę i godność.

W tym bezprecedensowym dziele wielką rolę odegrała „Solidarność” robotnicza i rolnicza skupiająca także działaczy z Radymna, Pruchnika, Sieniawy i Przeworska. W licznych dyskusjach i sporach wypracowano lokalny program zmian społecznych i gospodarczych, który próbowano egzekwować poprzez negocjacje z władzą, protesty i strajki. W toku walki ujawniło się wielu autentycznych liderów związkowych, którzy w okresie stanu wojennego byli szczególnie prześladowani i internowani. 

Działalność NSZZ „Solidarność”, której przełomowy charakter zapisał się w historii Polski, ale także Jarosławia i regionu, wymaga stałego przypominania i popularyzowania. W związku z przypadającą w 2020 roku 40. rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Starostwo Powiatowe i Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” przygotowują okolicznościową wystawę. Chcąc ją wzbogacić i uzupełnić, organizujemy zbiórkę dokumentów, fotografii i pamiątek historycznych o genezie i  działalności NSZZ „Solidarność” na naszym terenie. Zebrane podczas zbiórki materiały zostaną zeskanowane i opracowane, a ich oryginały zwrócone właścicielom. Powstała w ten sposób baza posłuży w przyszłości jako materiał źródłowy do dalszych badań oraz organizacji wystaw.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają w posiadaniu tego typu materiały. Fotografie, dokumenty i różnego rodzaju pamiątki z lat 1980-1989 można dostarczać do siedziby Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Oddziału Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu.