Rozpoczęła się renowacja elewacji kamienicy Orsettich!

Powiększ obraz

Od początku września trwa renowacja strefy cokołowej elewacji kamienicy Orsettich. To pierwszy etap odnowienia całej elewacji siedziby jarosławskiego Muzeum. Prace obejmą całość zabytkowego budynku, czyli dolne części jej ścian od strony rynku, ulicy Trybunalskiej, jak również przy wewnętrznym dziedzińcu. Renowacja obejmuje zdjęcie bardzo już zniszczonych płyt z piaskowca, którymi do tej pory wyłożona była strefa cokołowa kamienicy. Zamiast piaskowca zostanie położony tynk renowacyjny. Ten zabieg przywróci także pierwotny wygląd kamienicy Orsettich, której dolna partia została pokryta płytami kilkanaście lat temu.

Budżet tegorocznych prac to około 120 tys. złotych, które Muzeum uzyskało ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Według zamierzeń prace zakończą się do końca października bieżącego roku. Remontu podjęła się znana i ceniona w tym zakresie firma Zbigniewa Cebulaka, a inspektorem nadzoru jest nie mniej doświadczony Lesław Lorynowicz.

Ostateczny blask kamienica odzyska po zakończeniu wszystkich etapów przedsięwzięcia, czyli kompleksowej renowacji całej elewacji, nie tylko strefy cokołowej. Jeszcze w tym roku wystąpimy o dofinasowanie kolejnych prac do Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Liczymy także na kontynuację bardzo udanej jak dotąd współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Starostwem Powiatowym w Jarosławiu. Kiedy prace przy fasadzie kamienicy Orsettich będę mogły być zakończone? To wszystko zależy od losów wniosków. Szacunkowe koszty całego przedsięwzięcia to – według tegorocznych cen – ponad milion złotych.

Po zakończeniu prac przy całości elewacji chcemy odświeżyć muzealny dziedziniec i otworzyć go dla mieszkańców miasta, ziemi jarosławskiej i turystów. Koncepcja wraz z kosztorysem została już przygotowana. Prace będą mogły rozpocząć się albo wiosną, albo jesienią przyszłego roku, w zależności od kolejnych etapów prac przy elewacji.

Kamienica Orsettich jest uważana za jeden z najcenniejszych zabytkowych budynków przy jarosławskim rynku. Obiekt został wzniesiony w drugiej połowie XVI wieku jako siedziba bogatego kupca jarosławskiego Jana Raczkowskiego. Przez ponad 450 lat, kamienica miała wielu właścicieli, z których najsłynniejszym był bogaty kupiec i bankier Wilhelm Orsetti. To za jego czasów, w latach 40. XVII wieku, powstała charakterystyczna bogato zdobiona fasada zwieńczona attyką – dekoracyjną osłoną dachu. Nowy etap w dziejach kamienicy Orsettich rozpoczął się w 1945 roku, kiedy stała się ona nową siedzibą jarosławskiego muzeum. Obecnie można tu zobaczyć, jak zmieniały się bogate wnętrza mieszczańskie od XVII do początku XX wieku. Dodatkowo, na przygotowywanych wystawach czasowych, można zapoznać się z różnymi epizodami dziejów miasta i regionu.

Fotografie: Jakub Baran / Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich