Pierwsze zabytki z Jarosławia na portalu wirtualnego Muzeum Dziedzictwa Kresów

Powiększ obraz

Jesienią zeszłego roku w jarosławskim muzeum miała miejsce wielka akcja digitalizacji eksponatów na potrzeby wirtualnego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Pierwsze notki katalogowe niezwykłych zabytków ze zbiorów placówki właśnie ukazały się na portalu.

– Sfotografowano i zeskanowano aż 287 obiektów, zarówno tych przechowywanych w Jarosławiu, jak i znajdujących się na co dzień w naszym oddziale – Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu – mówi dr Marcin Burghardt – Kierownik Działu Zbiorów i Badań jarosławskiego Muzeum.

Oprócz doskonałej jakości fotografii eksponatów, na stronie wirtualnego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej znalazły się także ciekawe informacje o ich historii, pochodzeniu czy technice wykonania.

W zbiorze zdigitalizowanych zabytków znalazły się między innymi oryginalne meble i wyposażenie pałacu w Zarzeczu, pamiętające czasy pierwszej właścicielki hrabiny Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej, oraz XVI- i XVII-wieczne portrety właścicieli Jarosławia – Zofii z Odrowążów Tarnowskiej Kostkowej, księżnej Anny Ostrogskiej czy hetmana Jana Karola Chodkiewicza.

Jako pierwsze na portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej trafiły XVIII-wieczne portrety szlachciców z rodów Rościszewskich i Jastrzębskich – właścicieli nieistniejącego już dworu w Żurawiczkach koło Przeworska. Jest też kolekcja ponad stuletnich rysunków Jana Sasa-Zubrzyckiego, na których uwieczniono między innymi zabytkowe detale architektoniczne jarosławskiej starówki.

– Wpisy poświęcone kolejnym eksponatom będą sukcesywnie ukazywać się na stronie internetowej – tłumaczy dr Burghardt. – Współpraca z portalem pozwoli lepiej rozpropagować ciekawe zabytki naszego Muzeum związane z wschodnim pograniczem terenów, które niegdyś należały do Rzeczypospolitej.

Dyrektor jarosławskiego muzeum Konrad Sawiński dodaje, że już w najbliższych miesiącach muzeum przygotuje jeszcze jedną gratkę dla miłośników historii ziemi jarosławskiej. Ruszy bowiem długo wyczekiwany wirtualny katalog zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich!

Projekt będzie swego rodzaju wzbogaceniem rozpoczętych działań związanych z digitalizacją. Ogrom pracy potrzebnej do uruchomienia projektu wirtualnego muzeum robi niesamowite wrażenie.

– Na początku, tworzone przez ostatnie sto lat katalogi muzealne należało przepisać do komputera… oczywiście ręcznie i w przerwach od bieżących prac muzealnych – śmieje się dr Burghardt. – Dopiero potem można było pomyśleć o poszerzeniu istniejących opisów oraz wykonaniu nowych zdjęć eksponatów.

Digitalizacja i udostępnienie wybranych eksponatów z kilkudziesięciu tysięcy muzealiów znajdujących się w zbiorach jarosławskiej placówki to projekt przewidziany na wiele lat. Wirtualny katalog będzie stopniowo poszerzany, aby objąć wszystkie najważniejsze pamiątki z przeszłości Jarosławia i regionu przechowywane w muzeum.

Fotografie: Ł. Śliwiński / Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, K. Szarek / Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu