facebook

Muzeum Dzieduszyckich jest Oddziałem Muzeum w Jarosławiu. Mieści się w dawnym pałacu rodu Dzieduszyckich w Zarzeczu. Jego powstanie, było możliwe dzięki unikalnemu porozumieniu pomiędzy obecnym właścicielem obiektu - gminą Zarzecze‚ a Związkiem Rodowym Dzieduszyckich herbu Sas oraz Starostwem Powiatowym w Jarosławiu.

Muzeum zostało powołane w oparciu o akt notarialny z 23 II 2007 roku, zaś swoją oficjalną działalność rozpoczęło 26 kwietnia 2008 r. Uroczystego otwarcia muzeum dokonali przedstawiciele patronujących mu instytucji: z ramienia ZRDz - Izabela Dzieduszycka, władze gminne reprezentował wójt Wiesław Kubicki, zaś Muzeum jarosławskie jego dyrektor - Jarosław Orłowski. Uroczystość uświetnili znakomici goście min.: liczni członkowie rodu Dzieduszyckich, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich z Mirosławem Karapytą na czele. Poświęcenie sal muzealnych dokonał metropolita przemyski abp Józefa Michalik.
pa