Muzeum Dziedzictwa Kresów

Powiększ obraz

10 czerwca 2021 roku, w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyła się konferencja Akademii Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Było to kolejne spotkanie z kilkuletniego już cyklu debat i dyskusji zmierzających do powołania Muzeum Dziedzictwa Kresów.

Czwartkową debatę wieńczył ważny krok na drodze do zamierzonego celu. Po godzinie 16:00 podpisano „Akt Konfederacji Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”.

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej będzie instytucją kultury pamięci, działającą w formule unii muzealnej. Instytucja ta będzie spełniać wobec uczestniczących w niej muzeów i instytucji społecznych funkcję integrującą oraz strukturę pracy twórczej na rzecz ochrony dziedzictwa i kształtowania kultury pamięci poświęconej fenomenowi Kresów oraz dziejom dawnej Rzeczypospolitej.

W obecności marszałka województwa podkarpackiego, Władysława Ortyla – inicjatora powołania Muzeum, unię utworzyli: Fundacja Kolegium Wigierskie reprezentowana przez Waldemara Rataja – koordynatora prowadzonych działań; Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich reprezentowane przez dyrektora Łukasza Zagrobelnego; Muzeum Zamek w Łańcucie reprezentowane przez dyrektora Wita Karola Wojtowicza; Muzeum Kresów w Lubaczowie reprezentowane przez dyrektora Piotra Zubowskiego; Fundacja Stanica Kresowa reprezentowana przez Macieja Wojciechowskiego oraz Akademia Dziedzictwa Kresów – Towarzystwo Kultury Pamięci im. Księcia Adama Stefana Kardynała Sapiehy, którą reprezentował profesor Antoni Kamiński.