Klub sportowy. Filar regionalizmu

Powiększ obraz

Wystawa plenerowa powstała w roku 2019, w ramach współpracy ze sportowcami i klubami sportowymi z powiatu jarosławskiego. Pokrótce na dwudziestu dwóch tablicach opowiada historię jarosławskiego sportu. Za  jego symboliczny początek w Jarosławiu należy przyjąć rok 1889, kiedy to do życia powołano Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Organizacja ta postulowała podnoszenie tężyzny fizycznej wśród polskiego społeczeństwa, propagowała różne dyscypliny sportu letniego oraz zimowego, a także dbała o rozwój i podtrzymanie świadomości narodowej w okresie zaborów.

Za drugi ważny impuls w historii jarosławskiego sportu należy uznać utworzenie w mieście filii Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń” w 1906 roku. Fakt ten wiąże się z ogromnym wzrostem zainteresowania piłką nożną w społeczeństwie galicyjskim. Jednak największy rozwój klubów sportowych na terenie powiatu jarosławskiego, poza granicami Jarosławia, przypada na okres po II wojnie światowej, kiedy to zmęczeni wojenną zawieruchą ludzie tęsknili za normalnym życiem, a jednym z jego przejawów było uprawianie sportu.