facebook

Muzeum Rodu Dzieduszyckich w Zarzeczu w ramach wzbogacania i uzupełniania procesu edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży zaprasza pedagogów do korzystania z lekcji muzealnych.

Podczas lekcji muzealnych umożliwia się dzieciom i młodzieży kontakt z eksponatami, wprowadzamy również elementy pracy własnej, dzięki której wzrasta aktywność dzieci, ułatwia ona także przyswojenie nowych wiadomości.

Tematy lekcji muzealnych:

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Moja pierwsza wizyta w muzeum. Odkrywanie muzeum i zgromadzonych w nim eksponatów.

Pomiędzy tradycją a nowoczesnością – kultura dworska przełomu XIX i XXw.
na przykładzie pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.


Życie codzienne w XIX – wiecznej Galicji na przykładzie rodziny Dzieduszyckich.

GIMNAZJUM i SZKOŁA ŚREDNIA:

Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu jako perła europejskiej architektury w stylu klasycystycznym.

Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu jako przykład XIX – wiecznej rezydencji.

Chrystian Piotr Aigner i klasycyzm w Zarzeczu.

Huculszczyzna daleka, niezwykła, nieznana. W kręgu zainteresowań hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego.

Śladami Ksawerego Preka – z wizytą u Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej w Zarzeczu.


pa